Centerpartiet svänger – vill tillåta icke medicinsk omskärelse

publicerad 27 september 2021

2019 beslutade C på partistämman att Sverige bör förbjuda icke medicinsk omskärelse av pojkar. Nu har partiet dock ändrat ståndpunkt och ställer sig positiva till att rituellt motiverad könsstympning visst bör vara tillåtet.

Redan när Centerpartiet röstade igenom att verka för ett förbud mot könsstympning av pojkar var många i partiledningen kritiska och motsatte sig beslutet. Man hävdade bland annat att det kunde tolkas som att partiet ville ”förbjuda judendom och islam”. C fick även ta emot kritik av judiska…


Manlig omskärelse innebär att hela eller delar av pojkens förhud avlägsnas med hjälp av en kniv eller andra verktyg.

Inom judendomen kallas omskärelsen för berit milla och ska äga rum när barnet är blott åtta dagar gammalt. Enligt Talmud ska blodet från förhuden även sugas upp av rabbinen som genomför omskärelsen.

Inom islam kallas manlig omskärelse för khitan och är en av religionens ritualer. Enligt profeten Muhammeds läror är könsstympningen en av de handlingar som krävs för att ett barn redan vid födseln ska tro på Gud.

 


Liknande artiklar: