Ägare måste registrera sina katter hos Jordbruksverket

publicerad 18 november 2022
- av Sofie Persson

Från och med nästa år kommer det att bli det lag på att id-märka och registrera sin katt precis som i nuläget gäller för hundar. Detta gäller alla katter födda efter 1 januari 2008. Även om katten är id-märkt och registrerad vid nuvarande kattregister behöver man registrera den också till Jordbruksverket från och med januari 2023.

I nuläget finns ingen lag om att märka eller registrera katter i Sverige, till skillnad mot för hundar. Vid årsskiftet blir det dock ändring på detta. Från och med januari 2023 tillämpas en ny lag gällande katter som innebär att ägare måste id-märka och registrera sin katt hos Jordbruksverket.

I lagtexten menar man bland annat att detta ska göra det enklare ägare att hitta sin katt om den kommit bort. Lagen ska också kunna motverka det växande antal hemlösa katter som tillkommit exempelvis genom att katten kommit bort från sin ägare eller att ägaren övergett sin katt.

En godkänd id-märkning är, liksom för hundar, tatuering eller chip och görs hos veterinär eller utbildad id-märkare. Därefter ska man registrera sin katt med id-nummer hos Jordbruksverket från och med 2 januari 2023. Det görs på hemsidan och kostar 40 kronor per katt. Det går också att få hem en blankett för ifyllnad, men då kostar det 100 kronor per katt. Sker ett ägarbyte är kostnaden densamma.

Även om man som kattägare id-märkt och registrerat sin katt i något av de nuvarande frivilliga kattregistren som finns hos SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) eller SKK (Svenska Kennelklubben) behöver man också registrera sin katt hos Jordbruksverket. Det går inte att föra över kattens information från nuvarande kattregister.

För kattungar gäller id-märkning och registrering från fyra månaders ålder. Den nya lagen kommer dock inte att omfatta katter födda före den 1 januari 2008.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!