Omvälvande avtalet: “Globalt skattesystem” införs 2023

Globalismens framfart

publicerad 11 oktober 2021
- av Markus Andersson
Papua Nya Guineas ambassadör i Frankrike skriver på en konvention för de globala skattereglerna på ett tidigare OECD-möte.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Nu har merparten av världens länder enats om att implementera ett globalt skattesystem som inkluderar en minimiskatt för företag på 15 procent. Enligt OECD kommer även en viss omfördelningsmekanism att införas mellan länderna.

I ett pressmeddelande från OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) lät man under fredagen meddela att representanter för en majoritet av världens länder, efter år av oenighet, nu kommit överens om hur ett nytt system för global beskattning för företag ska se ut.

I de 136 länder som omfattat förslaget ska minimiskatten för företag ligga på 15 procent – någonting som tros få mycket stor påverkan för ett land som Irland, som hittills haft betydligt lägre skatter än så och som därför också attraherat en stor mängd internationella företag.

Den här milstolpen som 136 länder och jurisdiktioner kommit överens om och som representerar över 90 procent av världens GDP kommer att omfördela mer än 125 miljarder dollar i vinster från omkring 100 av världens största och mest lönsamma multinationella företag till länder runt om i världen och säkerställa att dessa bolag betalar en skälig andel skatt oavsett var de befinner sig och genererar vinster“, skriver OECD i sitt uttalande.

Flera av medlemsländernas representanter var kritiska till upplägget men har nu övertalats att stödja det – efter löften om att skattesatsen på 15 procent inte ska höjas senare och att småföretag inte ska omfattas av de de nya skatterna.

Såväl Irland som Ungern ska ha motsatt sig föreslaget men ska båda till slut ha gett med sig – bland annat efter att de drivande OECD-länderna försäkrat dem om att implementeringsperioden kommer att vara mycket lång.

Nu ska makthavarna finputsa de sista detaljerna och redan 2023 är det tänkt att de nya reglerna ska införas. I systemet ska även en viss omfördelning inkluderas av cirka 150 miljarder dollar årligen – som enligt OECD ”ska försäkra en mer rättvis fördelning av vinster och beskattningsrätter mellan länder”.

USA-baserade CNBC pekar på att avtalet markerar ett tydligt skifte i synen på skatt också för att företag kommer att tvingas skatta där de har sin verksamhet – och inte som tidigare där de har sitt huvudkontor.

Noterbart är att coronavirus och nedstängningspolitik använts som förevändning för att införa det nya skattesystemet och att flera av förespråkarna av den nya skatten använt många länders ekonomiska kris för att motivera att ett nytt ”rättvist” skattesystem behövs.

Analytiker hävdar att det nya systemet i praktiken innebär att nationernas självbestämmande ytterligare urholkas till förmån för global överstatlighet. Avtalet har föregåtts bland annat av G20-gruppens möte i Italien, där de stora riktlinjerna för innehållet drogs upp i juli.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!