G20-gruppen ett steg närmare globala skatteregler

Globalismens framfart

publicerad 19 juli 2021
- av Isac Boman
Plenum på G20-mötet i Venedig.

G20-mötet som hölls den 9 juli i Venedig i Italien ledde ännu ett steg närmare globala skatteregler. Bland annat är man nu mycket nära en implementering av en global miniminivå för bolagsskatt på 15 procent. Stort fokus lades även på den internationella vaccinationskampanjen samt på klimatpolitisk beskattning av världens länder.

USA:s finansminister, den tidigare Federal Reserve-chefen Janet Yellen, uppmanar till att ”uppmuntra” de länder som motsatt sig förslaget att skriva under ett avtal om detta senast i oktober, rapporterar Reuters. Yellen betonar att det även inkluderar mekanismer för att strypa ner skatteparadis världen över.

Bland de europeiska länder som ännu inte skrivit under återfinns bland annat Estland, Ungern och Irland.


Annonser:


Man var också överens om att IMF ska skapa 100 miljarder i så kallade Special Drawing Rights, det vill säga skapandet av nya lånekrediter, till vad man benämner som ”länder i behov”.

Under det profilerade maktmötet lyftes även fram en oro för nya varianter av coronavirus och att befolkningen i utvecklingsländer inte vaccinernas i samma utsträckning som andra länder, något man beskriver som ett hinder för ekonomisk återhämtning efter den omfattande skada som coronapolitiken medfört på världens ekonomier.

Bland annat rekommenderar man 50 miljarder dollar till att upphandla ytterligare vaccin genom finansiering av Internationella Valutafonden IMF, Världshälsoorganisationen WHO och Världshandelsorganisationen WTO och efterlyser även en ”jämlik global fördelning” av dessa. Det italienska ordförandeskapet betonar också att det inför kommande G20-möten är en prioritetsfråga att hitta mer pengar till vaccin.

Enligt IMF kommer världens inkomster att öka med 9 biljoner dollar till 2025 förutsatt att det globala arbetet med att vaccinera världens befolkning är tillräckligt framgångsrikt.

Stor tonvikt lades även på klimatpolitik och noteras kan att G20-mötet även följdes upp av en så kallad klimatkonferens den 11 juli. Mer omfattande regler för beskattning lyfts fram som den främsta metoden för att ”främja övergång till en grönare och mer hållbar ekonomi”, som man formulerar det i sitt pressmeddelande. Målet man uttrycker är att reducera koldioxidutsläpp till ett globalt nettominus till 2050.


Fakta: G20-gruppen

G20-gruppen är ett internationellt forum som består av världens största ekonomiers regeringar och centralbankschefer. Medlemsländerna står för mer än 80 procent av världens samlade bruttonationalprodukt, 75 procent av global handel och 60 procent av världens befolkning.

Även andra internationella organisationer bjuds regelbundet in till mötena, däribland exempelvis Internationella Valutafonden, Världsbanken, OECD och Världshandelsorganisationen WTO. Bland annat Sveriges finansminister Magdalena Andersson har under året deltagit i gruppens möten i egenskap av ordförande för Internationella Valutafondens högsta rådgivande organ IMFC.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.