G20-gruppen ett steg närmare globala skatteregler

Globalismens framfart

publicerad 19 juli 2021
Plenum på G20-mötet i Venedig.

G20-mötet som hölls den 9 juli i Venedig i Italien ledde ännu ett steg närmare globala skatteregler. Bland annat är man nu mycket nära en implementering av en global miniminivå för bolagsskatt på 15 procent. Stort fokus lades även på den internationella vaccinationskampanjen samt på klimatpolitisk beskattning av världens länder.

USA:s finansminister, den tidigare Federal Reserve-chefen Janet Yellen, uppmanar till att ”uppmuntra” de länder som motsatt sig förslaget att skriva under ett avtal om detta senast i oktober,…


Fakta: G20-gruppen

G20-gruppen är ett internationellt forum som består av världens största ekonomiers regeringar och centralbankschefer. Medlemsländerna står för mer än 80 procent av världens samlade bruttonationalprodukt, 75 procent av global handel och 60 procent av världens befolkning.

Även andra internationella organisationer bjuds regelbundet in till mötena, däribland exempelvis Internationella Valutafonden, Världsbanken, OECD och Världshandelsorganisationen WTO. Bland annat Sveriges finansminister Magdalena Andersson har under året deltagit i gruppens möten i egenskap av ordförande för Internationella Valutafondens högsta rådgivande organ IMFC.

 


Liknande artiklar: