Inflationen steg till 6,4 procent i april

publicerad 13 maj 2022
- av Sofie Persson
Prisökningar kan noteras inom en rad områden.

Förändringarna i den svenska inflationen på årsbasis från mars till april uppges nu vara uppe i den högsta prisökningstakten sedan december 1991. Månadsförändringen steg från mars till april med 0,6 procent. Samma period förra året var förändringen 0,3 procent.

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 6,4 procent i april 2022. Det innebär en uppgång från mars då inflationstakten låg på 6,1 procent. Bara från mars till april har KPIF ökat med 0,6 procent. Under samma period förra året steg priserna endast med 0,3 procent. Det är den högsta inflationstakten som uppräknats sedan december 1991.

Det var en fortsatt bred prisuppgång i april med prisökningar på bland annat livsmedel, hushållsvaror, restaurangbesök och hotell, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Även säsongsnormala prisökningar noterades på exempelvis böcker och kläder. El- och drivmedelspriserna sjönk något i april, men ligger ändå på mycket höga nivåer. Även inflationstakten enligt KPIF, exklusive energi, steg från 4,1 procent i mars till 4,5 procent i april.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!