Stadsbarn får i sig för mycket luftföroreningar

publicerad 4 september 2022
- av Sofie Persson

Stadsbarn är ute mindre, men får i sig mer luftföroreningar än barn på mindre orter. Det konstateras i en ny studie vid Lunds universitet.

Att det visar sig att storstadsbarnen tillbringade så lite tid ute och att det under den tiden blev exponerade för så mycket högre halter luftföroreningar är oroande, säger Emilie Stroh, forskare vid arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

I en ny studie gjord på uppdrag av Naturvårdsverket vid Lunds Universitet ville man titta på skillnader i luftföroreningar för barn i större städer jämfört med mellanstora och mindre städer. Forskarna har undersökt tio olika förskolor och mätt luftkvalitet, hur mycket barnen vistas utomhus samt barnens aktivitetsnivåer. Av de tio förskolorna i studien låg fem i rikligt trafikerade miljöer i Malmö och övriga i mindre trafikerade orter i Skåne.

Resultaten visar att det finns markanta skillnader hos barn i storstadsmiljöer jämfört med de som växer upp i mindre orter. Stadsbarnen tillbringar mycket mindre tid utomhus, men riskerar ändå att få i sig dubbel dos luftföroreningar.

Att det visar sig att storstadsbarnen tillbringade så lite tid ute och att det under den tiden blev exponerade för så mycket högre halter luftföroreningar är oroande. Framför allt då utomhusluften är vår ”friskluft” och den vi ventilerar våra byggnader och bostäder med. Även om det rör sig om olika källor och föroreningar är inomhusluften sällan renare än luften utomhus, säger Emelie Stroh.

Det är dock inte helt lätt att beräkna exakta doser luftföroreningar som når barnens lungor. Det finns bland annat en stor osäkerhet kring vilka halter barnet faktiskt exponeras för. Luftföroreningar mäts regelbundet i större städer, men ofta vid en central belägen punkt vid någon av de större trafikerade gatorna. Detta representerar inte alltid de lokala halterna korrekt och därför skulle en bedömning av barnens exponering för luftföroreningar gjord på medelvärden kunna ge en felaktig bild. Däremot kan man konstatera att barn är mer känsliga för luftföroreningar eftersom de andas in mer luft per kilo kroppsmassa än en vuxen, samt att deras immunförsvar fortfarande är under utveckling.

Naturvårdsverket har dock slagit fast i sin tidigare rapport ”Frisk Luft” att områden med upprepat höga halter luftföroreningar är direkt olämpliga att användas till bland annat förskolor, lekplatser och idrottsplatser. Det finns dock inga lagkrav angående hur barnens utemiljöer ska planeras efter luftkvalitet.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!