Studie: Att tänka är underskattat

publicerad 19 augusti 2022
- av Sofie Persson
Det finns fördelar med att bara sitta och tänka.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en studie har forskare kommit fram till att tänka kan vara mycket underskattat. En grupp studenter fick skatta hur trivsamt de trodde det skulle bli att sitta ensamma i ett rum utan något att göra i 20 minuter. Flera trodde det skulle vara tråkigt men efteråt visade det sig att studenterna upplevde en större trivsamhet än vad de tidigare trott.

Forskare menar att det kan visa på att många kanske undviker att vara ensamma med sina tankar eftersom man tror att det kommer bli tråkigt, inte för att det nödvändigtvis är det. Detta kan göra att man missar viktiga fördelar med att enbart tänka. 

I dagens samhälle har man sällan tråkigt. Med mobiler och annan teknik har vi en ständig källa till stimuli och det är alltmer ont om tid med sig själv och sina tankar.

I en ny japansk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften American Psychological Association ville forskarna titta närmare på just detta. Sammanlagt deltog 259 universitetsstudenter från Japan och Storbritannien i studien som gick ut på att man skulle tillbringa tid ensam i ett rum utan någonting att göra.

I 20 minuter fick deltagarna enbart sitta på en stol med sina egna tankar som underhållning. De fick inte gå omkring, äta, titta på mobil/klocka eller sova under deltagandet. Studenterna fick innan upplevelsen skatta hur de trodde att den kommande ensamma stunden skulle bli och sedan efteråt hur de faktiskt upplevde den. De skattade förväntad trivsel, intresse, engagemang samt tristess.

De flesta studenterna trodde inte att den kommande ensamma stunden skulle bli särskilt trivsam, men efteråt visade det sig att den var mer trivsam än de trott. Flera av studenterna ansåg att den ensamma stunden var mer intressant, mindre tråkig och att man upplevde mer engagemang än vad man förutspått. Forskarna jämförde även med en grupp som istället fått sitta och surfa på mobilen och där kom man fram till att båda grupperna trivdes ungefär lika mycket, även om tankegruppen trodde annorlunda.

Därmed menar forskarna att detta kan visa på att många människor möjligen undviker att vara ensamma med sina tankar inte nödvändigtvis eftersom det är tråkigt i sig, utan för att man tror att det kommer att bli tråkigt. Detta menar man kan göra att människor helt enkelt undviker att tillbringa tid med tankar i sina dagliga liv och istället exempelvis surfar på mobilen, något som kan göra att man kan missa viktiga fördelar med tänkandet.

I tidigare studier har det exempelvis observerats att låta tankarna vandra kan stimulera kreativitet och lindra negativa känslor. Framtidstänkande kan hjälpa till att bidra till bland annat problemlösning, lärande och psykiskt välbefinnande. Att tänka tillbaka på minnen ska kunna hjälpa människor att hitta meningen med livet och förbättra strävan efter mål samt vitalitet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!