Skärmtid för ettåringar ökar risken för utvecklingsförseningar

Digitaliseringen

publicerad 17 september 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ettåringar som tillbringar mer tid framför skärmen löper ökad risk för utvecklingsförseningar av bland annat finmotorik, kommunikation och sociala färdigheter vid två års ålder, visar en ny japansk studie.

Hos fyraåringar är hög skärmtid också förknippad med utvecklingsförseningar för problemlösning och kommunikation.

Forskare vid Tohoku University och Hamamatsu University School of Medicine i Japan undersökte 7097 mor och barn-par som deltog i studieprojekten Tohoku Medical Megabank Project Birth och Three-Generation Cohort Study. Genom frågeformulär tittade man på barnens skärmtid med tv, videospel, mobiltelefoner, plattor samt andra eventuella skärmar.

Av barnen bestod 51,8 procent av pojkar och 48,2 procent av flickor. Forskarna tittade sedan på samband mellan exponering av skärmar för barn i ettårsåldern och fem olika områden av så kallade utvecklingsförseningar vid två och fyra års ålder.

Man tittade bland annat på huruvida exponering av skärmar för ettåringar kunde leda till olika utvecklingsförseningar vid två och fyra års ålder, vad gäller sådana områden som kommunikation, grovmotorik, finmotorik, problemlösning samt personliga och sociala färdigheter. Barnen delades in i kategorier för de som tillbringade mindre än en timme per dag (48,5 procent), en till två timmar om dagen (29,5 procent), två till fyra timmar (17,9 procent) samt fyra eller fler timmar (4,1 procent).

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA Pediatrics, såg man att barn i tvåårsåldern, som hade en högre skärmtid i ettårsåldern, var förknippad med utvecklingsförseningar inom alla områden förutom grovmotorik. Vid fyra års ålder var mer omfattande skärmtid förknippad med utvecklingsförseningar inom kommunikation och problemlösning.

Studien påvisar att de varierande nivåerna av utvecklingsförseningar inom olika områden, samt det faktum att det inom vissa av dessa områden inte upptäcktes någon försening i någon av de granskade livsstadierna, tyder på att dessa områden bör betraktas separat i framtida diskussioner om samband mellan skärmtid och barns utveckling.

I en amerikansk studie, som publicerades tidigare i år, har forskare även kommit till slutsatsen att ökad skärmtid för barn är associerad med självmordstankar. Studien visade att varje extra timme barnen tillbringade vid en skärm var associerad med en 9-procentig ökning av självmordsbenägenhet två år senare.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!