Så utvecklas hundars personlighet

publicerad 30 maj 2023
- av Sofie Persson
Bullterrier var bland de raser som var mest sociala med människor.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Forskare i Finland har studerat hur hundars personlighet skiljer sig åt mellan raser, samt tittat på andra faktorer som utgör markerande personlighetsdrag.

Bland mycket annat fann man att hundraser som bullterrier var mest sociala med människor och att golden retriever hade lägst uthållighet.

I en ny omfattande studie från Helsingfors universitet har man tittat på olika faktorer som påverkar en hunds personlighet. Där har forskare observerat över 11 000 hundar där 300 raser ingått, däribland 52 olika hundrasgrupper. Detta är den hittills största studie om hur hundraser skiljer sig åt och där en del raser aldrig tidigare studerats.

I studien har man undersökt sju personlighetsdrag hos hundar: osäkerhet, träningsfokus, aggressivitet/dominans, energi, social kontakt med andra hundar och social kontakt med människor samt uthållighet.

Alla hundar är individer, och alla raser har olika egenskaper, men raserna skiljer sig åt i vilken typ av personlighet de flesta hundar inom varje ras har, förklarar postdoktorala forskaren Milla Salonen.

Bland annat kunde man se att shetland sheepdog uppvisade det högsta medelvärdet för osäkerhet samtidigt som olika typer av bullterrier uppvisade lägst värden inom detta personlighetsdrag. Parson russel terrier uppvisade som mest energi och vallhundar hade lägst energi. Som mest uthållighet hade dvärgpinscher och som lägst golden retriever.

De hundraser som var mest sociala med människor var bullterrier och minst sociala var vallhundar. När det gällde hundsocialitet uppvisade finska lapphundar som högst poäng samtidigt som bordercollier hade lägst.

Genetiska och miljömässiga faktorer

Inte enbart ras avgör dock personligheten hos en hund, menar forskarna. I studien har man även tittat på andra faktorer, både genetiska och icke genetiska, som kan påverka en hunds personlighet.

Bland miljömässiga faktorer i studien framkom att valpstadiet spelade stor roll för utvecklandet av hundens personlighet i vuxen ålder. Där kunde man bland annat se att om en valp hade mer sociala erfarenheter var den ofta senare mindre osäker samt uppvisade mindre aggressivitet/dominans. Det fanns även en högre grad av träningsfokus och ökad socialisering med både människor och andra hundar.

Våra resultat visar att nya ägare bör bekanta sina valpar så mycket som möjligt med okända människor, platser och djur. Naturligtvis måste socialiseringen alltid ske på valpens villkor, vilket innebär att valpen inte får tvingas in i skrämmande situationer, säger Salonen.

Hundars personlighet skilde sig även något mellan könen. Tikar var mer ofta osäkra, hade högre träningsfokus och var mer sociala med människor. Hanhundar hade högre medelvärden inom aggressivitet/dominans, energi samt hundsocialitet. I studien kunde man även se att kastrerade hundar uppvisade mer osäkerhet och mindre träningsfokus jämfört med okastrerade hundar.

Äldre hundar uppvisade ofta mindre osäkerhet men också mindre energi, samtidigt som de var mindre sociala mot både hundar och människor. Träningsfokuset ökade också med åldern.

Likheter med människor

Även vem som var ägare spelade roll för hundens personlighet. Exempelvis var förstagångshundar, det vill säga med en ägare som inte tidigare ägt hund, mer osäkra än hundar vars ägare haft fem eller fler hundar tidigare. Även träningsfokus var som högst hos hundar vars ägare haft fem eller fler hundar, samtidigt som det var som lägst hos andragångshundar. Om en hund fick minst tre timmars fysisk aktivitet om dagen hade den också högre träningsfokus än de hundar som fick mindre än en timmes fysisk aktivitet per dag.

Det spelade även stor roll för träningsfokuset hur länge hunden behövde tillbringa tid ensam. De hundar som enbart tillbringade omkring en timme ensam per dag hade betydligt högre träningsfokus jämfört med de hundar som behövde vara ensamma upp till åtta timmar om dagen.

Även om man kunde se skillnader mellan olika faktorer stod de däremot endast för en liten del av variationen i personlighetsdrag mellan individer, vilket också kan tyda på att en större del av en hunds personlighet är starkt genetiskt betingad.

Baserat på vår forskning är personlighetsdrag extremt komplexa och det finns häpnadsväckande likheter mellan hundar, människor och andra djur, konstaterar Salonen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!