Psykopatiska drag förknippas med riskfylld sex

publicerad 12 maj 2024
- av Sofie Persson
I studien deltog 714 studenter från HongKong.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Antisocialt beteende och brist på empati är två psykopatiska drag som även förknippas med riskfyllt sexuellt beteende hos unga vuxna, visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Behavioral Science.

När man talar om riskfyllda sexuella beteenden kan dessa omfatta handlingar som innebär ökad risk för negativa konsekvenser. Det kan handla om att exempelvis ha oskyddad sex, sex med flera personer eller sex under påverkan av alkohol eller droger. Dessa beteenden kan öka risken för exempelvis könssjukdomar eller oönskade graviditeter. Till psykopatiska drag hör exempelvis antisocialt beteende, nedsatt empati samt egoism.

Syftet med studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Behavioral Sciences, var att utforska sambandet mellan riskfyllda sexuella beteenden och psykopatiska drag hos människor. Studieförfattarna ville också titta på dessa beteenden i ett icke västerländskt sammanhang, eftersom de flesta studier inom ämnet genomförts i Väst, därav genomfördes studien i HongKong.

Det är alltid fascinerande att ta reda på vad som är de bidragande och utlösande faktorerna till sexualbrott, säger studieförfattaren Heng Choon (Oliver) Chan, docent i kriminologi vid University of Birmingham.

I studien samlades data in från 714 deltagare från offentliga och privata universitet i Hongkong där deltagarna rekryterades via sociala nätverk och sedan fick svara på en webb-enkät. Cirka 70 procent var kvinnor och 30 procent män där medianåldern låg på cirka 20 år.

Antisociala har riskfyllt sex

Forskarna kunde utröna att allmän psykopati, det vill säga där man har allmänna drag av personlighetsstörningen, inte var förknippad med riskfyllda sexuella beteenden. Däremot var vissa specifika aspekter av psykopati tydligt förknippade med detta. Främst handlar det om antisociala drag och känslokalla drag, det vill säga brist på empati.

Maladaptiva personlighetsdrag som psykopatiska drag är betydande riskfaktorer som kan leda till att man ägnar sig åt riskfyllt sexuellt beteende, säger Chan till PsyPost.

Vidare upptäckte man att personer med högre nivåer av sexuell lust i större grad ägnade sig åt riskabelt sexuellt beteende.

Genom att ingripa eller ta itu med den potentiella manifestationen av psykopatiska drag, helst under barndomen och/eller tonåren, kan man möjligen minska, om inte helt förhindra, ens tendens att engagera sig i riskfyllt sexuellt beteende, säger forskaren.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!