Många svenskar tror på paranormala förmågor

publicerad 9 maj 2023
- av Sofie Persson
Kvinnor är betydligt mer öppna för övernaturliga förmågor än män.

Fyra av tio svenskar tror att man kan besitta någon eller några paranormala förmågor, visar forskning från Göteborgs universitet. Främst tror man på ett sjätte sinne, att det går att samtala med de döda eller minnas tidigare liv.

Forskare vid SOM-institutet på Göteborgs universitet har undersökt svenskars benägenhet att tro på paranormala förmågor. Frågorna ställdes som en del av den nationella SOM-undersökningen som gjordes under hösten och vintern 2022, där svenskar mellan 16 och 90 år fått svara på frågor gällande olika delar av det svenska samhället. 3 750 personer svarade på frågor gällande paranormala förmågor, varav omkring 49 procent svarade på enkäten.

I frågeformuläret fick man svara på om man idag tror att det finns människor som kan samtala med döda, förutspå framtiden med exempelvis tarotkort eller horoskop, minnas tidigare liv, överföra energier för att bota sjukdomar eller uppfatta saker genom ett sjätte sinne.

Där svarade 40 procent att de tror att det idag finns personer som besitter minst en av dessa förmågor, skriver man i ett pressmeddelande. Nästan var tredje svensk tror att det finns människor som kan uppfatta saker med ett sjätte sinne och omkring en femtedel tror att det finns personer som kan samtala med döda. 20 procent tror att det finns människor som kan minnas tidigare liv. Samtidigt tror omkring 18 procent att man kan förutspå framtiden med hjälp av tarotkort och 14 procent att man kan använda sig av horoskop och healing.

Främst är kvinnor mest benägna att tro på övernaturliga förmågor, där svarade 44 procent att de tror att det finns personer som kan använda sig av ett sjätte sinne medan 30 procent anser att vissa kan tala med de döda. Även yngre är mer benägna än äldre att tro på det övernaturliga.

Skillnaderna mellan könen är stora vad gäller tron på det övernaturliga. Foto: faksimil/Göteborgs universitet

Även om forskarna inte kunde se särskilda samband i exempelvis utbildningsnivå eller inkomst var svenskar som röstade på Sverigedemokrater och Liberaler främst benägna att tro på paranormala förmågor. Även boende på landsbygden och kristna hade en större tendens att tro på någon av dessa förmågor.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!