Vetenskap

Kärnfamiljen är minst 4 600 år gammal

Kärnfamiljen är inget modernt fenomen, utan en mycket gammal företeelse.

2004 hittade man en kärnfamilj i en gemensam grav i Tyskland. DNA-analyser från tänder och ben visade att graven innehöll två föräldrar och två söner av samma familj. Graven är daterad till stenåldern (4 600 år gammal) och fyndet är således den tidigaste kända kärnfamiljen.
Familjegraven hittades i Sachsen-Anhalt, omkring 190 kilometer sydväst om Berlin. Platsen innehar flera individuella gravar och ett par gruppgravar. Gruppgravarna verkar ha skapats samtidigt och visar att de begravda gått brutala öden till mötes. Ett skelett hade en pilspets inkörd i en ryggkota och ett flertal andra skelett hade skador som inte hade läkt, vilket påvisar att skadorna skett strax innan dödsögonblicket. Tyskland, där gravarna hittats, var under stenåldern en av Europas bördigaste platser – kanske var det en markkonflikt i vilken familjen dödades. Familjen tillhörde den snörkeramiska kulturen.

DNA-analyser påvisar att barnen som begravts tillsammans med sina föräldrar begravdes emot varandra. De obesläktade barnen, i andra gravar, begravdes bakom de vuxna. Detta tyder på att de som begravde dem visste vilka som var biologiskt släkt och att det var viktigt för dem hur de begravdes.

Familjegraven bevisar att sociala organisationer skiftade mycket mellan olika samtida folkstammar. De typiska samtida gravarna var massgravar – ibland med uppemot hundra kroppar.

Analyserna från gravarna påvisar även att männen och barnen var uppväxta i närområdet, medan kvinnorna kom utifrån. Detta kan tolkas som bevis för att familjerna “gifte bort” sina döttrar – möjligtvis för att förhindra inavel eller för att bygga band till sina grannar.

 

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!