Vetenskap

Järnålderns åkerbruk avslöjas

Bevarade växtrester som hittas i samband med arkeologiska ut­grävningar kan ge större kunskap om järnålderns åkerbruk, skriver Radoslaw Grabowski i sin avhandling vid Umeå universitet.

Han har med hjälp av data från alnf tillgängliga arkeobotaniska analysen södra Sverige fram till år 2009, och en jämförbar studie i Danmark, beskrivit de stora utvecklingsdragen i val av grödor under olika ske­den av järnåldern. Därmed har han identifierat kronologiska och geografiska luckor i tidigare tillgängligt material.
Avhandlingen visar vidare hur analyser av förkolnade växter från boplatser kan förbättras genom en samordning av botaniska metoder tillsammans med mark-kemiska och mark-fysiska analyser, skriver Umeå universitet.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

 Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!