Vetenskap

Järnålderns åkerbruk avslöjas

Rekonstruktion av hus från järnåldern i Biskupin, Polen. Foto: Flickr/Mark Kaletka/CC BY-NC-ND 2.0
Rekonstruktion av hus från järnåldern i Biskupin, Polen. Foto: Flickr/Mark Kaletka/CC BY-NC-ND 2.0

Bevarade växtrester som hittas i samband med arkeologiska ut­grävningar kan ge större kunskap om järnålderns åkerbruk, skriver Radoslaw Grabowski i sin avhandling vid Umeå universitet.

Han har med hjälp av data från alnf tillgängliga arkeobotaniska analysen södra Sverige fram till år 2009, och en jämförbar studie i Danmark, beskrivit de stora utvecklingsdragen i val av grödor under olika ske­den av järnåldern. Därmed har han identifierat kronologiska och geografiska luckor i tidigare tillgängligt material.

Avhandlingen visar vidare hur analyser av förkolnade växter från boplatser kan förbättras genom en samordning av botaniska metoder tillsammans med mark-kemiska och mark-fysiska analyser, skriver Umeå universitet.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.