Vetenskap

Israeler och palestinier i forskningssamarbete

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Palestinas president Mahmoud Abbas

Då israeler och palestinier representerar olika genetiska och kulturella populationer, men som bor i samma område, kan studier som analyserar riskfaktorer leda till en bättre förståelse av hur gener och livsmiljö påverkar lymfom.

Non-Hodgkin lymfom (NHL) är tumörer som utgår från lymfocyters B eller T-celler och står totalt för ungefär 3 procent av all cancer i världen. De flesta epidemiologiska studier av NHL och utförts med nordamerikanska eller europeiska testpersoner. Mycket få studier har gjorts på personer med ursprung från Mellanöstern.

Trots att befolkningarna delar samma ekosystem så skiljer sig livsstil, hälsobeteende och medicinska system. I både befolkningarna är förekomsten av NHL förhållandevis stor.

I Israel är det den femte vanligaste malignteten och på Västbanken den åttonde vanligaste. År 2012 rapporterade Israel den högsta förekomsten i världen till och med.

En ny studie utförd av israeliska och palestinska forskare har nu studerat både israeler och palestinier. De tittade på medicinsk historia, miljö och livsstilsfaktorer hos 823 personer med B-cells NHL och 808 friska personer.

Den insamlade datan visade att B-NHL ofta kunde sammankopplas med solning, färgningsmedel för hår, historia av infektioner samt nära släkt till personer med blodcancer.

Datan visade också på skillnader mellan palestinier och israeler. Riskfaktorer hos palestinska araber var till exempel trädgårdsarbete, historia av herpes, körtelfeber, röda hund och blodtransfusion medan dessa inte återfanns hos israeliska judar. Hos dessa var riskfaktorer istället växtförädling samt autoimmuna sjukdomar.

Studien visar tydligt på hur viktigt det är med gränsöverskridande samarbete även då förutsättningar för detta kan vara utmanande på grund av andra skäl.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Morgonbladet.

 

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!