Harvardforskarnas kritik: “Oetiskt att tvångsvaccinera studenter”

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 17 oktober 2022
- av Markus Andersson
Biblioteket vid Columbia University i New York City.

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En grupp forskare från bland annat de profilerade universiteten Harvard och Johns Hopkins drar, utgående från en ny studie, slutsatsen att det varit och är direkt oetiskt att tvinga studenter att ta covidvaccin. Man betonar bland annat att det är förenat med betydligt större risker för unga människor att låta sig injiceras med preparaten än att smittas av coronavirus.

Forskarna konstaterar att studenter vid nordamerikanska universitet riskerar att sparkas ut från sina utbildningar om de inte tar en tredje dos covidvaccin och mot bakgrund av detta presenterar man därför flera etiska argument mot vaccintvång.

Vi uppskattar att mellan 22 000 och 30 000 tidigare icke infekterade vuxna mellan 18 och 29 år måste förstärkas med ett mRNA-vaccin för att förhindra ett fall av sjukhusinläggning på grund av covid-19”, konstaterar man.

Genom att ta del av data från det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC, och annan tillgänglig data om bieffekter och vaccinskador, når man slutsatsen att vaccintvång, och krav på att studenterna tar påfyllnadsdoser av vaccinen, kan leda till betydligt större skador än vinster – även för samhället.

Per förhindrad covid-relaterad sjukhusinläggning hos tidigare osmittade unga vuxna så förväntar vi oss mellan 18 och 98 allvarliga bieffekter”, konstaterar man.

Man uppskattar att per förhindrad sjukhusinläggning för covid-19 kommer USA istället att hos män se mellan 1,7 till 3,0 fall av hjärtmuskelinflammation direkt kopplade till påfyllnadsdoserna och 1,373 till 3,234 fall av allvarlig reaktogenicitet (allvarlig inflammatorisk respons) på grund av vaccinen.

Eftersom många som smittats med covid redan är immuna mot själva viruset argumenterar forskarna för att riskerna med vaccinmandat för studenter som ändå inte skulle bli särskilt sjuka av covid-19 kan vara ännu högre än så.

att godkänna
Pfizer är den mest profilerade läkemedelsjätten vars vaccin kopplats till allvarliga skador. Foto: Felton Davis/CC BY 2.0

“Bör upphävas omedelbart”

Man anger framförallt fem skäl till att man motsätter sig vaccintvång på amerikanska universitet:

1. Ingen formell risk-nyttokalkyl existerar för åldersgruppen i fråga.

2. Vaccinmandat kan resultera i en förväntad nettoskada för enskilda ungdomar.

3. Vaccintvång är inte proportionerligt: de förväntade skadorna uppvägs inte av folkhälsofördelarna med tanke på den blygsamma och övergående effektiviteten hos vacciner mot överföring av smittan.

4. Amerikanska vaccinkrav bryter mot ömsesidighetsprincipen eftersom sällsynta allvarliga vaccinrelaterade skador inte kommer att kompenseras tillförlitligt på grund av luckor i nuvarande vaccinskadesystem.

5. Vaccinmandat skapar bredare sociala skadeverkningar och även om man överväger motargument som en önskan om socialisering och trygghet så är forskarnas bedömning att sådana argument saknar vetenskapligt och/eller etiskt stöd.

Man konstaterar också att vaccintvång tenderar att göra många människor mer negativt inställda till vaccinen men också att mandaten kan leda till en irrationell rädsla hos delar av befolkningen vars psykiska hälsa försämras kraftigt eftersom de hela tiden går runt och oroar sig för viruset.

Politiker bör omedelbart upphäva vaccinmandaten för unga vuxna, säkerställa vägar till kompensation för dem som drabbats av negativa konsekvenser av dessa policyer, ge öppen tillgång till data från kliniska tester på deltagarnivå för att möjliggöra risk- och åldersstratifierade nyttoanalyser av alla nya vacciner innan man börjar utfärda rekommendationer samt påbörja vad som kommer att bli en lång process för att återuppbygga förtroendet för folkhälsan”, skriver forskarna.

Smittskyddsmyndigheten fortsätter efterlysa påfyllnadsdoser

Studien som ännu inte referensgranskats har uppmärksammats i flera medier, bland annat The Florida Standard som även noterar att påfyllnadsvaccin som ännu inte genomgått ordentliga tester på människor distribueras ut i USA.

– Det har inte bevisats i ett kliniskt test eftersom vi inte har tid att göra kliniska tester, eftersom vi måste få ut vaccinet nu då vi befinner oss i den här situationen runt om i världen och definitivt i USA. Vi har över 400 dödsfall per dag och upp till 5 000 sjukhusinläggningar per dag, säger den tidigare amerikanske smittskyddschefen Anthony Fauci under en intervju.

CDC har även deklarerat att amerikanerna måste injiceras med påfyllnadsvaccinen så fort som möjligt – eftersom de annars snabbt kan bli ineffektiva när nya virusvarianter kommer. Detta trots att man själva erkänner att det finns en koppling mellan vaccinen och blodproppar och hjärtmuskelinflammationer.

Vidare har det amerikanska smittskyddsinstitutet spridit falsk information om myndighetens arbete med att kartlägga och spåra allvarliga vaccinrelaterade bieffekter. I ett brev från CDC:s ordförande Rochelle Walensky till senatorn Ron Johnson erkänner den förstnämnde att CDC överhuvudtaget inte analyserar eller går igenom vissa typer av inrapporterade biverkningar och vaccinskador – trots att man nästan ett halvår tidigare offentligt påstått att man visst är i full färd med att analysera dessa uppgifter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!