Blåbär kan förbättra hälsan hos äldre

publicerad 26 juli 2023
- av Sofie Persson
Blåbärssäsongen startar i juli.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Blåbär kan bidra till bättre blodkärlsfunktion och kognitiva förmågor hos äldre, visar en ny studie. Även blodtrycket var lägre för de som åt blåbär.

När man åldras ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och även neurodegenerativa sjukdomar. Ett problem förknippat med just åldrande är att blodkärlens insida, endotel, blir sämre och kan leda till sjukdomar. Även kognitiva funktioner kan försämras.

I en ny studie, som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition, ville man undersöka hur daglig konsumtion av blåbär påverkar blodkärlsfunktion och kognitiv prestationsförmåga hos friska äldre. Vidare ville forskarna också utröna de potentiella mekanismer som finns bakom dessa effekter, varför man mätte det cerebrala blodflödet i hjärnan samt undersökte tarmmikrobiotan, alltså de miljarder mikroorganismer som lever i matsmältningssystemet.

61 personer i åldrarna mellan 65 och 80 år deltog i studien. Alla hade bra kognitiva förmågor och inga sjukdomar. Man delades in i två grupper där den enda gruppen fick äta frystorkat pulver från vilda blåbär och den andra fick ett placebopulver. Före och efter studien mätte man hur mycket deltagarnas blodkärl utvidgades när blodflödet ökade genom ett ultraljud samt kognitiva förmågor.

Blåbär innehåller mycket polyfenoler, som är organiska färgämnen och anses ha en stark antioxidativ verkan. Tidigare studier har visat att just polyfenoler från bland annat blåbär har en positiv inverkan på minnesfunktioner hos äldre.

Efter 12 veckor kunde man se att intag av pulver från vilda blåbär förbättrat blodkärlens förmåga att utvidgas när blodflödet ökade jämfört med placebo-gruppen. Det systoliska blodtrycket under 24 timmar var också lägre i “blåbärsgruppen”.

Även kognitionen förbättrades något hos blåbärsgruppen, vilken visade ett bättre resultat jämfört med placebogruppen.

Forskarna menar att studien ger värdefulla insikter i hälsofördelarna med att äta polyfenoler från blåbär.

Blåbär

De växer vilt i större delen av Europa och även i några delar av Asien. I Sverige är blåbär en av de vanligaste växterna och täcker omkring 17 procent av skogsmarksarealen.

Blåbärssäsongen i Sverige startar i juli och pågår in i september.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!