Antibiotikaresistens ökar bland barn

publicerad 5 november 2023
- av Sofie Persson
Det krävs nya lösningar för att stoppa multiresistenta infektioner, enligt läkare.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ökad antibiotikaresistens har gjort behandling av vanliga infektioner hos barn, särskilt spädbarn, allt mindre effektiva i stora delar av världen, enligt en ny studie som genomförts av forskare vid University of Sydney och University of Oxford. Värst drabbade är länder i Sydostasien och kring Stillahavsområdet.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Regional Health-Southeast Asia, analyserades 6 648 bakterieisolat från 11 länder för att granska antibiotikakänsligheten hos vanliga bakterier som orsakar infektioner hos barn. Forskare upptäckte då att en stor del av den antibiotika som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO) hade en effektivitet på mindre än 50 procent vid behandling av barninfektioner som lunginflammation, sepsis och hjärnhinneinflammation.

Hos nyfödda inträffar ungefär tre miljoner fall av sepsis globalt varje år, med upp till 570 000 dödsfall. De mest drabbade regionerna är i låg- och medelinkomstländer i Sydostasien och Stillahavsområdet där tusentals dödsfall bland barn till följd av antibiotikaresistens sker varje år. WHO har sedan innan deklarerat att man betraktar antimikrobiell resistens (AMR) som ett av de tio största globala folkhälsohoten.

Varierar stort i effektivitet

Studien indikerar att antibiotikan ceftriaxon endast var effektiv i ungefär en tredjedel av fallen med sepsis eller hjärnhinneinflammation hos spädbarn, men något högre för äldre barn. Denna medicin används vanligtvis i Australien för att behandla sjukdomar som lunginflammation och urinvägsinfektioner hos yngre patienter. För nyfödda med sepsis eller hjärnhinneinflammation var effektiviteten av aminopenicilliner endast 26 procent, medan antibiotikan gentamicin var effektiv i 45 procent av fallen.

Carbapenemer, som är en annan typ av antibiotika, hade den högsta uppskattade effektiviteten med 81 procent för nyfödda och mellan 79 procent till 83 procent för äldre barn med dessa infektioner.

Forskarna: “En väckarklocka”

Phoebe Williams vid University of Sydney, och en av studiens författare, är specialist på infektionssjukdomar och arbetar även som kliniker i Australien. Hon menar att det finns allt fler fall av multiresistenta bakterieinfektioner hos barn runt om i världen och att studien bör vara en väckarklocka för alla om det växande problemet.

Antibiotikaresistensen ökar snabbare än vi tror. Vi behöver omedelbart nya lösningar för att stoppa invasiva multiresistenta infektioner och de onödiga dödsfall som drabbar tusentals barn varje år, säger hon.

Williams pekar på att det finns ett akut behov av att uppdatera de globala riktlinjerna för antibiotika så att de återspeglar den snabba utvecklingen av AMR. De senaste riktlinjerna från WHO publicerades 2013. Vidare menar hon att man bör prioritera finansiering för att undersöka nya antibiotikabehandlingar för barn och nyfödda.

Den kliniska antibiotikabehandlingen fokuserar på vuxna och alltför ofta glöms barn och nyfödda bort. Det innebär att vi har mycket begränsade alternativ och data för nya behandlingar, menar hon.

I nuläget forskar Williams kring huruvida ett gammalt antibiotikum, fosfomycin, kan användas för att behandla multiresistenta urinvägsinfektioner hos barn i Australien. Vidare samarbetar hon med WHO:s Pediatric Drug Optimization Committee med ett projekt för att säkra tillgång till antibiotika för att behandla multiresistenta infektioner och minska antalet dödsfall på grund av AMR bland barn.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!