Vetenskap

Allt fler ufon skådas av människor

Aldrig någonsin har så många rapporterar om oidentifierade flygande objekt, ufon, rapporterats. Sverige, Storbritannien och USA är några länder där ufon är vanligt förekommande.

Sedan millennieskiftet har antalet ufo-observationer fullkomligt exploderat. Uppemot 90 procent av alla ufo-observationer de senaste 100 åren har skett efter 1999. Det sammanlagda antalet ufo-observationer sedan början av 1900-uppgår till över 100 000.

Men just nu är det fler observationer än någonsin, enligt Sam Monfort, doktorand vid George Mason University, USA, rapporterar Fox News.

Bland de länder där ufo-observationer är vanligast återfinns bland annat Sverige och Storbritannien. USA är det land där allra flest ufo-observationer görs.