Klimatdebatten

USA lämnar formellt Parisavtalet

Publicerad 5 november 2019

USA har meddelat FN att man har för avsikt att lämna Parisavtalet som ingicks år 2015 vid den internationella klimatkonferensen. Detta rapporterar Reuters.

Donald Trump har tidigare sagt att USA kommer lämna avtalet. Utrikesminister Mike Pompeo meddelar att man nu kommer verkställa utträdet och säger, likt det Trump tidigare har sagt, att avtalet innebär en ”orättvis ekonomisk börda” för USA.
USA är den enda nation som lämnat avtalet. Processen kommer ta ett år.

 

Andreas Swedberg/NB Nyhetsbyrån

Bakgrund Parisavtalet

Vid klimatmötet i Paris 2015 (COP21) beslutade man om ett nytt klimatavtal. Enligt avtalet åtar sig avtalsländerna att vart femte år skärpa sina planer för utsläpp av växthusgaser och att hålla höjningen av den globala medeltemperaturen under två grader jämfört med förindustriell tid, med sikte på att den ska stanna runt 1,5 grader. Det kallas för 1,5-gradersmålet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!