Sydafrika: “Utred Israel för folkmord”

Situationen vid Gazaremsan

publicerad 2 januari 2024
- av Markus Andersson
Pro-palestinsk protest och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu som kramar om soldat.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I slutet av förra veckan skrev Sydafrika till den Internationella domstolen (ICJ) och bad dessa att brådskande deklarera att Israel brutit mot sina skyldigheter enligt 1948 års folkmordskonvention under invasionen av Gaza.

ICJ, eller Internationella domstolen, är ett FN-organ skapat för att lösa tvister mellan olika stater. Sydafrikas ledare anser att israel bryter mot sina skyldigheter enligt föredraget som utarbetades efter andra världskriget och som gör det brottsligt att försöka förinta ett folkslag helt eller delvis, rapporterar Reuters.

Man ombad domstolen att utfärda provisoriska, eller kortsiktiga, åtgärder som beordrar Israel att stoppa sin militära kampanj i Gaza, vilket man anser är “nödvändigt i detta fall för att skydda mot ytterligare, allvarlig och irreparabel skada på det palestinska folkets rättigheter”.

I ett första svar på Sydafrikas stämningsansökan gav Israels utrikesministerium Hamas skulden för palestiniernas lidande i Gazaremsan och hävdade att dessa använder civila som mänskliga sköldar och stjäl humanitär hjälp från dem, anklagelser som Hamas förnekar.

Israel har klargjort att invånarna i Gazaremsan inte är fienden och gör allt för att begränsa skadorna på de icke inblandade“, heter det i uttalandet från ministeriet.

“Skydda det palestinska folket”

Palestina, vars status som stat ifrågasätts men som av domstolen anses ha status som “observatörsstat”, välkomnade däremot Sydafrikas stämningsansökan.

Domstolen måste omedelbart vidta åtgärder för att skydda det palestinska folket och uppmana Israel, ockupationsmakten, att stoppa sitt angrepp“, uttalade palestinska utrikesdepartementet.

Ansökan till domstolen är det senaste steget från Sydafrika, som kritiserar Israels krig, att öka trycket efter att landets lagstiftare förra månaden röstade för att stänga den israeliska ambassaden i Pretoria och avbryta diplomatiska förbindelser.

Israel, i synnerhet sedan den 7 oktober 2023, har misslyckats med att förhindra folkmord och har misslyckats med att åtala den direkta och offentliga uppmaningen till folkmord“, skriver det sydafrikanska utrikesdepartementet.

En annan domstol i Haag, Internationella brottmålsdomstolen (ICC), utreder separat påstådda grymheter i Gaza och på Västbanken, men har inte namngivit några misstänkta. Israel är inte medlem i ICC och avvisar dess jurisdiktion.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!