Svensk myndighet deltar i Ukrainakriget – på plats i landet

Kriget i Ukraina

publicerad 13 juni 2023
- av Jan Sundstedt
MPF Ukraina Sverige
Mikael Tofvesson, operativ chef för MPF.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) bekräftar nu öppet att man deltagit som aktiv part i Ukrainakriget ända sedan krigsutbrottet.

Vi utbildar och övar ukrainska myndigheter i hur man slåss på informationsarenan, säger Myndighetens operative chef Mikael Tofvesson som bekräftar operationen i en intervju med Sveriges Television.

Han tillägger även att verksamheten innefattar insatser som att bidra till att ”lassa fram ammunition”.

Myndigheten för psykologiskt försvar bekräftar nu öppet att man deltagit aktivt i Ukrainakriget i det fördolda alltsedan krigsstarten. I en nyligen avlagd rapport till försvarsdepartementet beskrivs hur uppdraget gått ut på att ”öka den samlade ukrainska psykologiska försvarsförmågan”.

Det uppges att MPF, efter krigets inledande fas under våren 2022, fick en förfrågan om att stötta olika civilsamhällesorganisationers och myndigheters arbete. Därefter ska man främst ha arbetat med olika myndigheter i landet.

På våren 2022 gav vi råd och stöd till ukrainska myndigheter i hur de skulle bland annat kommunicera till sin egen befolkning när man står inför krigsfara. En annan viktig fråga var hur man skapar motståndskraft för de som skulle kunna bli utsatta för påverkansoperationer, uppger myndighetschefen Mikael Tofvesson till skattefinansierade SVT.

”Bedriver inte trollkrig”

Exakt hur många svenska tjänstemän och övrig personal som varit och är på plats i Ukraina vill myndigheten i detta skede inte avslöja. Michael Tofvesson säger också, föga förvånande, att ”MPF bedriver inte någon typ av trollkrig ute på nätet eller så. Det tycker jag är väldigt viktigt att understryka”. Snarare menar han att det handlar om mer handfasta insatser som att ”lassa fram ammunition”, som Michael Tofvesson formulerar det.

– Man ska nog snarare se vår myndighets verksamhet likt den som Försvarsmakten och Sverige i övrigt gör. Vi lassar fram ammunitionen genom att ge råd och rekommendationer om metoder, genom att stötta med våra bedömningar och analyser, förklarar Tofvesson den svenska myndighetens operationer i kriget.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!