Ryske filosofen: “Västs liberalism innebär totalitärt minoritetsstyre”

publicerad 6 maj 2024
- av Markus Andersson
Aleksandr Dugin och Tucker Carlson.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en intervju med amerikanske journalisten Tucker Carlson menar den politiske filosofen och analytikern Aleksandr Dugin att den liberalism som dominerar Västvärlden håller på att förgöra traditionella värderingar – och till och med familjen som koncept.

– Nu handlar det inte om majoritetens styre, utan om minoriteternas styre. Det handlar inte om individuell frihet, utan om ’wokeism’. Det är inte demokrati, det är totalitarism, argumenterar han.

Den 20 augusti 2022 mördades journalisten Daria Dugina i en bilbomb i samband med en traditionalistisk festival utanför Moskva. Bedömare menar att det var fadern, den politiske filosofen och analytikern Aleksandr Dugin som var det egentliga målet för terrorattacken.

Förra veckan publicerade den amerikanske journalisten Tucker Carlson en intervju med Dugin – som i Västvärlden betraktas som en mycket kontroversiell figur. Han har fått öknamn som ”Putins grå eminens” och pekats ut som en av de mest inflytelserika ryska tänkarna de senaste decennierna. Dugin har bland annat gjort sig känd som kritiker av den förda politiken i Väst i allmänhet och USA i synnerhet – han har även uttryckt stöd för Ryssland i kriget mot Ukraina och argumenterat för att en självständig ukrainsk stat ”inte borde existera”.

Den ryske filosofen argumenterade under samtalet för att den liberala ideologi, som under de senaste decennierna dominerat Västvärlden, leder till en rotlös individualism där alla traditioner, naturliga band och identiteter gradvis försvunnit.

– Familjen håller på att förstöras till förmån för denna individualism, förklarade han och påstod vidare att liberalismens utveckling på sikt kommer att leda till att ”människans identitet överges”.

– Nästa fas: Ny liberalism. Nu handlar det inte om majoritetens styre, utan om minoriteternas styre. Det handlar inte om individuell frihet, utan om ’wokeism’. Det är inte demokrati. Det är totalitarism, fortsatte Dugin.

“Västs metafysiska hat”

Enligt Dugins synsätt beror Västvärldens alltmer fientliga inställning till Ryssland inte primärt på kriget i Ukraina, utan på att man vill hålla fast vid traditionella värderingar – det vill säga den typ av värderingar det västerländska etablissemanget bekämpat i sin egna maktsfär.

Han menar att man i Väst, i praktiken, övergett den ”klassiska liberalismen” – som förespråkade individuell frihet, demokrati och folkstyre – och att man istället övergått till en ”ny liberalism” där samhället styrs av en liten adel som tvingar medborgarna att följa vissa ”progressiva” värderingar som står helt i strid med traditionella ideal.

Dugin påpekar också att många västerländska makthavare, som tidigare stödde Sovjetunionen under kommunisteran, började ta avstånd från Ryssland och blev istället rent fientliga när Vladimir Putin kom till makten. Enligt filosofen beror detta på att ”Putin är en traditionell ledare” vars världsåskådning går på tvären mot den agenda makthavarna i Västvärlden bedriver, och främst av denna anledning uppfattas som ett hot.

– När Putin kom till makten började han från allra första början att frigöra Ryssland från globalt inflytande. Han började gå emot den globala progressiva agendan … försökte med framgång återupprätta traditionella värderingar – statens suveränitet, kristendomen, den traditionella familjen.

– Det här hatet är inte något tillfälligt, det är metafysiskt. Om er huvuduppgift och ert huvudmål är att förstöra traditionella värderingar – traditionell familj, traditionell stat, traditionella relationer, traditionell tro – och någon med ett kärnvapen … står stark och försvarar de traditionella värderingar ni tänker avskaffa – då finns det en viss grund för denna russofobi och hatet mot Putin, fortsätter Dugin.

Dugin menar att hatet mot Putin är “metafysiskt”. Foto:Kremlin/CC BY-NC-ND 2.0

Kritiserade idéer

Politiker och medier i Väst vill gärna beskriva Dugin som ”Putins Rasputin”. I praktiken är det dock svårt att hitta konkreta belägg för att han faktiskt varit med och påverkat den politik Ryssland och Vladimir Putin för, annat än eventuellt indirekt.

Det kan också noteras att Dugin inte bara blivit föremål för hård kritik från liberaler och vänsteraktivister, som ofta betecknar honom som ”högerextrem” eller ”fascist”, utan även från konservativa och nationalistiska grupper och profiler som motsätter sig hans idéer om att nationalstaterna är föråldrade och att det istället bör upprättas ett ”eurasiskt” imperium med Moskva som centrum – som en slags motpol till USA och Väst.

Dugin har också blivit uppmärksammad och fått kritik för sina uppmaningar till att agera subversivt för att stärka motsättningar i syfte att sabotera för framförallt USA.

Det är särskilt viktigt att införa geopolitisk oordning i den interna amerikanska verksamheten, uppmuntra alla typer av separatism och etniska, sociala och rasmässiga konflikter, aktivt stödja alla dissidentrörelser – extremistiska, rasistiska och sekteristiska grupper, och på så sätt destabilisera de interna politiska processerna i USA”, deklarerade han exempelvis i boken  The Basics of Geopolitics 1997.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!