Påven kräver att lagar mot homosexualitet avskaffas

publicerad 26 januari 2023
- av Jan Sundstedt
Påve Franciskus menar att homosexualitet förvisso är en synd - men inget brott.

Den 86-årige påven Franciskus deklarerar i en intervju med AP att homosexualitet inte är brottsligt. Han lovar vidare att han och kyrkan ska arbeta för att avskaffa lagar som “förbjuder homosexualitet” och att de biskopar som inte delar hans syn måste “genomgå en omvandlingsprocess” och förändra sin inställning.
– Att vara homosexuell är inget brott.– Det är inget brott, nej, men det är en synd. Låt oss skilja på en synd och ett brott. Det är också en synd att inte visa barmhärtighet gentemot varandra

, tillägger han.

I drygt en tredjedel av världens länder är homosexualitet eller homosexuella relationer kriminaliserade och i elva av dessa kan brottet åtminstone i teorin leda till dödsstraff.

Enligt Franciskus stöttar katolska biskopar i många länder de lagar som ”kriminaliserar homosexualitet och som diskriminerar homosexuella” – dessa biskopar måste enligt påven nu ”genomgå en omvandlingsprocess”.

– Vi är alla Guds barn, och Gud älskar oss som vi är och för den styrka med vilken vi alla kämpar för vår värdighet, fortsätter han.

Franciskus menar vidare att homosexuella måste välkomnas och respekteras och hänvisar till den katolska kyrkans katekes (trosläran).

Enligt påven ska och bör den katolska kyrkan arbeta aktivt för att få länder runt om i världen att avskaffa lagar som kriminaliserar homosexualitet – någonting FN också länge verkat för. Franciskus beskriver vidare denna typ av lagar som “orättfärdiga“.

Det är inte första gången Franciskus kommer med hbtq-vänliga utspel. Redan under sitt första år som påve svarade han ”vem är jag att döma” när han fick en fråga om en homosexuell präst. Hittills har han dock hållit fast vid den traditionella uppfattningen att äktenskapet är en union mellan en man och en kvinna – något som vållat stor ilska bland hbtq-aktivister och organisationer.

Påvens senaste utspel har däremot hyllats av hbtq-rörelsens lobbygrupper som ”historiskt” och som ”ett tydligt budskap till världsledarna och miljontals katoliker runt om i världen att hbtq-personer förtjänar att leva i en värld utan våld och fördömanden”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!