Minskat svenskt stöd för vapenleveranser till Ukraina

Kriget i Ukraina

publicerad 22 november 2023
- av Isac Boman
Ukrainska soldater i Kiev.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


På bara några månader har andelen svenskar som vill skicka vapen till Ukraina minskat från 93 till 77 procent, enligt en undersökning från EU:s Eurobarometer. Samma trend syns också i våra grannländer – men en stor majoritet vill enligt undersökningen ändå fortsätta stötta Ukraina militärt.

– Jag är inte jätteförvånad över att siffrorna har gått ner både i Sverige och i hela Europa, och det har att göra med tidshorisonten, säger statsvetaren Calle Håkansson i en intervju med skattefinansierade SVT.

– Desto längre kriget pågår så tenderar också medvetenheten och det allmänna intresset att minska för kriget och samtidigt ser vi också att det finns andra frågor som påverkar opinionen – den ekonomiska situationen och liknande, hävdar han vidare.

En annan faktor som kan ha påverkat allmänhetens minskade stöd är att den ukrainska motoffensiven gått sämre än förväntat och att många börjat tvivla på Ukrainas möjligheter att besegra Ryssland.

Tre av fyra svenskar stödjer dock enligt undersökningen fortsatta vapenleveranser till Ukraina – någonting som enligt Håkansson beror på Sveriges ”närhet till Ryssland och den säkerhetspolitiska situationen” i hela regionen.

– Vi ser stödet till Ukraina som att också stödja oss själva på ett sätt. Det tror jag påverkar hur den folkliga opinionen går, argumenterar han.

Danmark och Finland

I Danmark och Finland är allmänhetens stöd för fortsatta vapenleveranser till Ukraina också fortsatt mycket högt – men även där noteras en minskning. Det danska stödet har sjunkit från 89 till 76 procent och det finska från 89 till 83.

Undersökningen gjordes innan kriget i Gaza bröt ut, och enligt Håkansson är det troligt att denna ”nya” konflikt bidragit till att minska svenska folkets stöd till Ukraina ytterligare.

– När fler frågor blir aktuella tar det allmänhetens intresse och det påverkar såklart hur man ställer sig till fortsatt militärt stöd till Ukraina.

Svensk massmedias ensidiga rapportering om kriget eller svenska politikers många utspel om att Ryssland på olika sätt skulle hota Sverige, lyfts däremot inte fram som en möjlig förklaringsmodell till varför en majoritet av svenskarna vill fortsätta skicka vapen till Ukraina.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!