Israel godkänner DNA-prov för att bevisa judiskhet

Publicerad 7 februari 2020
  Judisk identitet är inte bara en fråga om tro utan även om ursprung, fastslår den israeliska högsta domstolen.

  Den israeliska högsta domstolen fastslår nu att DNA-test kan användas för att avgöra vem som är jude eller inte och därmed har rätt till israeliskt medborgarskap.

  Judisk identitet är inte bara är en fråga om religiös tillhörighet och tro, slår den israeliska högsta domstolen nu fast. Bakgrunden är att en talan skickats in mot det israeliska chefsrabbinatet och de rabbinska domstolarna i landet där en grupp privatpersoner begärt att DNA-tester för att avgöra någons judiskhet inte ska tillåtas. Domstolen väljer nu alltså motsatt linje och menar att testerna visst kan visa vem som är jude och därmed har rätt till israeliskt medborgarskap, rapporterar Haaretz.

  Domstolen konstaterar att DNA-prov för att bevisa någons judiskhet är kan betraktas som diskriminering, men man beslutade samtidigt att ett skriftligt regelverk ska vara författat och offentliggjort innan årets slut där bedömningsgrunderna tydligt framgår och oklarheter och missförstånd undviks.
  Skiljaktiga domare såg förvisso ingenting negativt med DNA-testen i sig men argumenterade ändå för att testerna måste vara frivilliga och att andra metoder också bör användas för att bedöma om någon är jude eller inte.

  – Ibland kan de genetiska testerna vara enklare och mer effektiva än att spåra upp bevis och dokument. Därför är det inga problem att presentera denna möjlighet för den ansökande så att denne får kunskap inför sitt beslut, konstaterade domaren Noam Sohlberg.   


  Liknande artiklar:

  Eftersom du läser det här…

  Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

  Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

  Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

  Tack för ditt stöd!