Hawaii och Alaska söker självbestämmande

Företrädare för urfolk på Alaska och Hawaii har vänt sig till världssamfundet för hjälp med att trygga deras rätt till självbestämmande i samband med "olovlig annektering" och "ockupation" från USA. De uppmanar att ta upp denna fråga på FN-sammanträdet om mänskliga rättigheter i USA den 11 maj.

publicerad 8 maj 2015
Sitkas hamn i Alaska

I utlåtandet heter det att Alaska och Hawaii år 1959 införlivades av USA genom bedrägeri och överlagt brott mot FN:s mandat och principer av självbestämmande. FN uppmanas att “rätta till” detta misstag.

Det faktum att Ryssland år 1867 sålde Alaska till USA uppges inte vara lika med USA:s suveränitet, medan USA:s “intrång på Hawaii år 1893” också befaras ha varit lagstridigt.

Enligt de missnöjda öborna har den lokala kulturen blivit undertryckt av den amerikanska. Dessutom har övningarna i Pearl Harbor förorenat jorden och vatten.

– Vi vill slippa vara en del av USA:s krigsmaskineri.

Ronald Barnes, som företräder Alaska, menar att USA bestämmer över egendom de saknar rätt till.

– De tar vår jord och utvinner naturtillgångar till skada för naturen.

Aktivisterna tänker på ett fredligt och diplomatiskt vis eftersträva folkomröstningar om självbestämmande på Alaska och Hawaii.

 

se.sputniknews.com

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!