FN: “Israels belägring av Gaza är olaglig”

Israels ockupation av Palestina

publicerad 10 oktober 2023
- av Isac Boman
Volker Türk manar till besinning och varnar för att det är civilbefolkningen som får betala priser för kriget.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, vädjar till alla stater med inflytande att vidta åtgärder för att lugna ner situationen i Israel och Palestina och få till ett vapenstillestånd.

Han betonar vidare att internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter måste respekteras under alla omständigheter och att Israels belägring av Gaza är att betrakta som olaglig.

Internationell humanitär rätt är tydlig: Skyldigheten att vidta ständiga åtgärder för att skona civilbefolkningen och civila objekt förblir tillämplig under alla attacker. Principerna om åtskillnad och förbudet mot urskillningslösa eller oproportionerliga attacker är av största vikt”.

Att införa belägringar som äventyrar civilas liv genom att beröva dem varor som är nödvändiga för deras överlevnad är förbjudet enligt internationell humanitär rätt. Alla begränsningar av människors och varors rörlighet för att genomföra en belägring måste motiveras av militär nödvändighet eller kan annars utgöra kollektiv bestraffning”, fortsätter han.

Fördömer Hamas

Türk fördömer också Hamas för deras ”summariska avrättningar” och ”fruktansvärda massmord” av civila och han uppmanar palestinska väpnade grupper att omedelbart och villkorslöst frige alla civila som tillfångatagits.

Civila får aldrig användas som förhandlingsobjekt. Att ta gisslan är förbjudet enligt internationell rätt”, betonar han.

Sammanfattningsvis beklagar han sig över den ”hatpropaganda” och ”uppmaningar till våld” som han menar tydligt har ökat sedan lördagen och menar att detta leder till en regional – men även global ökning av både antisemitism och islamofobi.

Vi vet av bitter erfarenhet att hämnd inte är lösningen, och i slutändan är det oskyldiga civila som får betala priset. Världen har inte råd med mer polarisering. Vi måste hitta lösningar som vägleds av full respekt för internationell humanitär rätt och internationell rätt om mänskliga rättigheter”, menar han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!