Brittiska specialstyrkor i hemliga operationer runt om i världen

publicerad 2 juni 2023
- av Isac Boman
Brittiska specialförband har i hemlighet opererat runt om i världen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


SAS och andra brittiska specialförband har utan parlamentets eller allmänhetens kännedom deltagit i hemliga militära operationer i minst 19 länder under de senaste tolv åren – visar en ny studie.

Utan att det brittiska folket haft kännedom om deras förehavanden har de bland annat opererat i Nigeria, Filippinerna, Ryssland, Syrien, Ukraina och Sudan.

Det är forskargruppen Action of Armed Violence som sammanställt den brittiska militärens aktiviteter sedan 2011 och baserat sammanställningen på medieläckor och uppgifter från visselblåsare.

Brittiska specialförband har vid upprepade tillfällen beordrats av premiärministern och försvarsministern att genomföra högriskuppdrag i länder som Storbritannien inte befinner sig i krig med. I Syrien har man bland annat hjälpt olika rebellgrupper att slåss mot landets regeringsstyrkor i syfte att försvaga president Bashar al-Assad.

50 soldater från brittiska specialförband listas också enligt läckta Pentagon-dokument som närvarande i Ukraina – trots att Storbritannien officiellt inte är någon stridande part i konflikten. Antalet amerikanska och franska soldater i samma dokument listades i samma dokument som 14 respektive 15.

Rapportens författare noterar att brittiska specialstyrkor kan beordras ut på uppdrag utan parlamentets godkännande och att deras agerande utomlands inte heller behöver utredas av någon parlamentarisk kommitté. Om Storbritannien istället officiellt förklarar krig med något annat land måste dock parlamentsledamöterna först rösta igenom detta – något som ger regeringen incitament att istället använda sig av elitförbanden för hemliga militära operationer man inte vill ska komma till allmänhetens kännedom.

Karta som visar de länder där brittiska trupper deltagit i militära operationer. Foto: faksimil/aoav.org.uk

Andra exempel som nämns är att den tidigare premiärministern David Cameron ska ha gett SAS mandat att jaga ner, fånga eller döda islamistledare i Mellanöstern – oavsett var dessa befann sig någonstans.

Den omfattande utplaceringen av Storbritanniens specialstyrkor i åtskilliga länder under det senaste årtiondet väcker allvarliga farhågor om öppenhet och demokratisk kontroll. Avsaknaden av parlamentariskt godkännande och retroaktiva granskningar av dessa uppdrag är djupt oroande.”, kommenterar Ian Overton, ordförande för Action of Armed Violence.

Tidigare i våras inkom också anklagelser om att SAS avrättat minst 54 personer i Afghanistan under 2010 och 2011 – vanligtvis under nattliga räder. Det rapporteras att männen separerades från sina familjer och sedan sköts till döds av de brittiska soldaterna. Flera av de mördade ska ha varit obeväpnade – men britterna ska i rapporter efteråt ha påstått att de dragit vapen.

Ofta handlar det dock om så kallade räddningsaktioner där brittiska medborgare kidnappats och specialförband flygs in för att befria dessa – med blandade resultat.

En talesman för det brittiska försvarsministeriet låter meddela att brittiska regeringar sedan länge haft som policy att inte kommentera specialförbandens förehavanden.

Samtliga länder som brittiska specialförband enligt studien i hemlighet opererat i under de senaste tolv åren är Afghanistan, Algeriet, Estland, Frankrike, Iran, Oman, Irak, Kenya, Libyen, Mali, Cypern, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Ryssland, Somalia, Sudan, Syrien, Ukraina och Jemen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!