42 svenska vårdinrättningar stängdes – i Afghanistan

publicerad 24 juli 2019
- av Per Nordin
Afghaner

Efter att flera anställda dödades av regeringssoldater tvingade talibanerna skattefinansierade Svenska Afghanistankommittén, SAK, att stänga ner 44 av 77 hälsokliniker i provinsen Wardak i Afghanistan.

Även om stora nedskärningar görs inom vården i Sverige och vårdköerna blir längre så läggs fortfarande stora resurser på att finansiera biståndsorganisationers upprättande och drift av kliniker och vårdcentraler i utvecklingsländer. I Afghanistan är SAK ansvariga för grundläggande hälsovård i provinserna Wardak och Laghman, där det bor lite mer än en miljon människor.

Trots dödsskjutningarna kunde klinikerna återigen genom krav och påtryckningar öppna efter några dagar och verksamheten ska vara igång som vanligt.

– Att tvinga oss att stänga vårdinrättningar och på det sättet undanhålla befolkningen tillgång till sjuk- och hälsovård är ett uppenbart brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, säger Sonny Månsson, landchef i Kabul för Svenska Afghanistankommittén.

Det handlar om tusentals besök till akut- och vårdcentraler bara i provinsen Wardak varje dag, hundratals vaccinationer dagligen, hundratals besök till barn- och mödravårdscentraler och över 100 inlagda patienter varje dag.

Under 2018 sökte sig nästan tre miljoner patienter till Svenska Afghanistankommitténs vårdinrättningar i landet. SAK har över 6000 anställda och 99 procent av dessa är afghaner.

SAK finansieras till stora delar av skattepengar genom den svenska myndigheten SIDA som har i uppgift att se över och finansiera utvecklingsarbete och humanitärt bistånd utomlands.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!