Ny forskning om ohälsa bland samer

publicerad 24 januari 2017

Jon Petter Stoor, doktorand vid SANKS och Tromsö universitet, har inlett ett nytt forskningsprojekt kring varför så många unga samer, speciellt unga renskötande män, väljer att ta sina liv eller skada sig själva.

Enligt Stoor är kunskapsläget så undermåligt att det är svårt att bedöma den gemene samens psykosociala hälsosituation.

Men tidigare studier till exempel visat att mer än varannan ung samisk kvinna säger sig ha haft självmordstankar och att var tredje ung samisk renskötare har allvarligt övervägt, eller haft planer på, att ta sitt liv.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!