Hälsa

Ny forskning om ohälsa bland samer

Jon Petter Stoor, doktorand vid SANKS och Tromsö universitet, har inlett ett nytt forskningsprojekt kring varför så många unga samer, speciellt unga renskötande män, väljer att ta sina liv eller skada sig själva.

Enligt Stoor är kunskapsläget så undermåligt att det är svårt att bedöma den gemene samens psykosociala hälsosituation.
Men tidigare studier till exempel visat att mer än varannan ung samisk kvinna säger sig ha haft självmordstankar och att var tredje ung samisk renskötare har allvarligt övervägt, eller haft planer på, att ta sitt liv.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • samer