Miljö

Sameby vinner etapp i vindkraftstrid

Mark- och miljödomstolen i Umeå har behandlat ett antal överklaganden gällande ett stort vindkraftsprojekt i markbygden utanför Piteå, rapporterar Sveriges Radio.

Samebyn Västra Kikkejaure har i första hand yrkat att inget tillstånd ska ges för vindkraft på deras betesmarker, i andra hand att tillståndet ska innehålla villkor som skyddar renskötseln.
Domstolen river nu upp beslutet om villkor och skickar tillbaka frågan till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för att på nytt bestämma kompenstionsåtgärder för rennäringen.

Samebyn har föreslagit en rad åtgärder som kompensation, bland annat att vindsnurrorna ska stannas om renskötare befinner sig i området, att bolaget Markbygden Vind ska bekosta tillfälliga beteshagar och transporter samt GPS-sändare till renarna.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!