Juristerna om vaccinpasset: “Är indirekt tvång”

Medicinsk apartheid i Väst

publicerad 14 december 2021
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Tolv jurister riktar stark kritik mot vaccinpass och antyder att regeringen sysslar med indirekt tvång eftersom man utan pass utesluts ur delar av samhället. Vidare menar man att användande av vaccinpass inte vilar på vetenskaplig grund och att svenska politiker måste sluta slå dövörat till för motreaktioner.

Jurister och advokater fortsätter att kritisera de så kallade vaccinationsbevisen och menar att de är en ren utpressning mot medborgarna. Tidigare i år gick flera jurister ut och sade att vaccinpassen “kraftigt inskränker medborgarnas fri- och rättigheter“. Nu kommer ytterligare stark kritik mot passen och man antyder att åtgärden är ett indirekt tvång att förmå människor som inte vill eller kan vaccinera sig mot covid-19 att offra sina grundläggande rättigheter. Juristerna menar att svenska politiker måste förhålla sig till motreaktionerna och faktiskt se verkligheten för vad den är.

Vaccination mot covid-19 är enligt regeringen fortfarande frivillig, juristerna menar att så inte är fallet, skriver de i en debattartikel i Expressen.

Vaccinering är inte längre helt frivillig när individer som av olika anledningar valt att inte vaccinera sig utestängs, bokstavligen, från delar av samhället”, skriver de och antyder att det bryter mot grundlagen.

Genom regeringsformens 2 kap. 6 § är du som medborgare skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna, alltså staten. Att vaccination är ett kroppsligt ingrepp är fastslaget i gällande rättskällor”.

Vidare syftar man också på att användandet av vaccinationsbevis inte vilar på en vetenskaplig grund och att man i media ”sopar saklig kritik under mattan”.

Det saknas en allsidig analys av åtgärdens proportionalitet och nytta. Samtidigt syresätts i media en onyanserad diskurs inom snäva åsiktskorridorer där saklig kritik sopas under mattan”, skriver juristerna.

Din kropp, ditt val

Var och en bör få äga rätten att ”på frivillig basis samtycka till medicinska ingrepp” och juristerna anser att det är oansvariga beslut som fattats som gör att olika grupper ställs emot varandra.

Din kropp, ditt val. Det borde vara en självklarhet. Vi kritiserar ovetenskapliga restriktioner och oövervägda tvångsåtgärder som försämrar folkhälsan. Vi kritiserar oansvariga beslut och artificiellt skapade konflikter där olika grupper ställs mot varandra”.

Vidare pekar man på att alla har olika mottaglighet att drabbas av coronaviruset och att exempelvis en ovaccinerad som haft covid-19 har större skydd mot smitta och att smitta andra, än en vaccinerad person som inte genomgått infektion alls.

Det finns argument för och emot vaccinering och varje individs eget val måste respekteras”.

Politiker måste lyssna

Svenska politiker kan inte längre slå dövörat till och måste svara på frågan ”vart är vi på väg” och aktivt ifrågasätta åtgärder som “gör mer skada än nytta” samt att poängen med grundlagsskyddade rättigheter är att de ska gälla oavsett vad som sker.

I Belgien och Spanien har domstolar konstaterat att användningen av vaccinpass strider mot grundläggande fri- och rättigheter”, anger man som exempel.

Juristerna vädjar nu att vi måste försvara ”Sveriges långa tradition av grundlagsskyddade fri- och rättigheter som tidigare generationer har kämpat för”.

Låt oss orubbligt stå fast vid vårt fria val att bestämma över våra egna kroppar. För allas skull”, avslutar de.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!