“Vi sitter i samma båt”

I en global kris bör det inte råda några tvivel om att alla länder sitter i samma båt. Tillsammans kan vi bygga en global gemenskap av delad och bättre framtid för hela mänskligheten, skriver Kinas Sverigeambassadör Cui Aimin på NyD Debatt.

publicerad 3 juli 2024
Enligt Aimin är den svenska allemansrätten ett uttryck för strävan efter ett öppet och inkluderande samhälle.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Jag hörde en gång en svensk sång som lyder: ”Vi sitter i samma båt. Akta dig, nu kommer det en våg. Vi håller hårt om varann, och önskar att stormen försvann.” Med lättsam rytm och vacker melodi förmedlar upprepandet av frasen ”samma båt” den levande känslan när människor tillsammans ställs inför svårigheter och utmaningar.

Världen idag är inte en särskilt fredlig plats. Trög återhämtning i den globala ekonomin, intensifierade regionala oroshärdar och utövande av maktpolitik och mobbning är återkommande. Avsaknaden av global fred, utveckling, säkerhet och politisk styrning fördjupas. Konflikt och krig, svält och fattigdom, terrorism, cyberattacker och klimatförändringar är både gamla och nya problem som ofta överlappar varandra. Ställda inför denna globala kris bör det inte längre råda några tvivel om att alla länder sitter i samma båt. Endast genom att förenas och hjälpa varandra kan vi stå emot de stormiga vågorna och segla tillsammans mot en ljus framtid.

Den nya eran kräver nya idéer. Ställd inför människohistoriens vägskäl och seklets stora förändringar föreslog Kinas president Xi Jinping år 2013, att världen borde bygga en global gemenskap av delad framtid, något som även besvarade omvärldens, historiens, tidens stora fråga: ”Vart ska mänskligheten?” Visionen lyste upp vägen framåt när andra famlade efter lösningar.

Det övergripande målet i att bygga en global gemenskap av delad framtid, är att bygga en öppen, inkluderande värld av varaktig fred, universell säkerhet, miljövänlighet, skönhet och gemensamt välstånd. Målet grundar sig i hela mänsklighetens gemensamma värderingar, och kan förverkligas genom främjandet av en ny typ av internationella relationer som grundläggande väg framåt. Med Belt and Road Initiative skapas en praktisk plattform och med Global Development Initiative, Global Security Initiative samt Global Civilization Initiative byggas viktiga stöd. Här syns tydligt hur det har utvecklats från idé till ett omfattande vetenskapligt system, från rent kinesiskt initiativ till internationellt samförstånd, och från vacker vision till konkret resultat. Fler och fler länder inser idag att den rätta vägen framåt för att stödja fredlig utveckling, win-win-samarbete och en förbättrad global styrning vore att bygga en global gemenskap av delad framtid.

Precis som Shakespeare skrev i pjäsen Romeo och Julia: ”Det vi kallar ros skulle dofta lika ljuvligt med annat namn”, så återfinns i de flesta civilisationer visdomsord om att bygga en global gemenskap av en delad framtid. Det hittar man exempelvis i det arabiska ordspråket: ”Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gå tillsammans”, eller i det islamiska begreppet Umma, som i den islamiska teorin om internationella relationer betyder “gemenskap” i sin grundform. Vi finner det också i den kanadensiska filosofen Marshall McLuhans förutsägelse om att världen kommer att bli en ”Global By”, i den traditionella afrikanska filosofin Ubuntu: ”Jag är för att Vi är”, och i det tyska uttrycket: ”Att jobba ensam är som addition, medan att jobba ihop är som multiplikation”. Dessa återspeglar hur lika olika regioner eller länder ser på tanken om gemenskap, solidaritet och win-win samarbete.

Sverige har lagstiftat en rättighet som kallas Allemansrätten, vilken inbegriper rätten för alla människor att vistas i och färdas genom naturen, plocka bär, svamp och blommor, oavsett vem som äger marken. Allemansrätten förkroppsligar strävan efter ett öppet och inkluderande samhälle där harmonisk samexistens mellan människor och natur försvaras, vilket stämmer överens med idén om bygga en global gemenskap av delad framtid. Sverige framhöll också begreppet hållbar utveckling redan på 1970-talet och har sedan dess aktivt vidtagit åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, helt i linje med visionen om global gemenskap med delad framtid där världen är miljövänlig, ren och vacker.

Sverige var det första västlandet att upprätta diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina, och även det första i världen att underteckna bilateralt investeringsskyddsavtal med Kina efter landets Öppning och Reform. Under de gångna 74 åren av diplomatiska förbindelser mellan Kina och Sverige har utbyte och nära samarbete inom olika områden ägt rum och gett fruktbara resultat. De två länderna har fram till idag bibehållit ett starkt ekonomiskt samarbete, och har länge varit varandras största handelspartner i Asien respektive Norden. Under de senaste åren har företag från Kina och Sverige utvecklat ett välintegrerat samarbete inom områden såsom biltillverkning, energieffektivisering, miljöskydd och smarta städer, vilket effektivt främjat hållbara utvecklingsprocesser i de båda länderna. Universitet och forskningsinstitut har stärkt dialog och kommunikation med varandra för bättre ömsesidig utveckling inom områden som naturvetenskap, ingenjörsteknik och artificiell intelligens. De två folken har satt i själva verket redan skridit till verket med att bygga en global gemenskap av delad framtid genom praktiskt samarbete och ömsesidig nytta.

Dagens Kina främjar modernisering i kinesisk stil med nya utvecklingskoncept för innovation, grön omställning, öppenhet, samverkan och gemenskap. Sverige är idag ledande inom teknisk innovation, miljöskydd och grön hållbar utveckling. Våra två länder har en tydlig samsyn i utvecklingsfrågor, samt en mycket stark ekonomisk komplementaritet och samarbetspotential. Dessutom råder enighet i våra två länders syn på flertalet globala och regionala oroshärdar, frihandel, klimatförändringar med mera.

Ett samarbete mellan Kina och Sverige för att bygga en global gemenskap av delad framtid bidrar till ökat välstånd för våra två folk, och kommer även att kunna bidra till fredlig utveckling i vår omvärld. För att uppnå målet, bör Sverige och Kina utgå från ömsesidig respekt och gemensam nytta för att stärka politiska förhandlingar, förståelse och förtroende. De bör aktivt värna om varandras kärnintressen och viktiga angelägenheter, skapa grund för traditionellt samarbete och kultivera samarbete inom nya framväxande områden som teknisk och vetenskaplig innovation, grön och koldioxidsnål teknik, artificiell intelligens, samt kulturutbyte och kommunikation.

Det föreligger givetvis många utmaningar och risker, likt starka vindar och stormiga vågor på vägen framåt. Emellertid, så länge vi håller fanan högt för global gemenskap av delad framtid, tror på oss själva, hjälper varandra och åker hand i hand, så kommer mänsklighetens färja att färdas vidare, lugnt, långt och mot bättre framtid, precis som i sången: ”Akta dig, nu kommer det en våg. Vi håller hårt om varann, och önskar att stormen försvann.”

 

Cui Aimin

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!