Vad är CBD olja bra för?

publicerad 26 maj 2020

CBD olja är något som har blivit allt mer populärt och fler och fler människor har börjat upptäcka fördelarna med den hälsofrämjande oljan. CBD olja används idag av influensers på sociala medier så väl som privatpersoner, men oljan kan också användas till djur. Den växande populariteten går det inte att sticka under stol med, men vad är egentligen CBD olja och vad är produkten bra för?

Vad är CBD oil?

I Sverige kallas oljan för CBD olja, men i många länder använder man istället den engelska termen CBD oil. Orden liknar varandra väldigt mycket och beskriver helt enkelt precis samma typ av produkt. Enkelt förklarat kan man säga att CBD-olja är en tjockare olja som är utvunnen ur cannabisplantan. Oljan består vanligtvis av en eller av flera cannabinoider och för att säkerställa att oljan är laglig har man tagit bort alla spår av THC. THC är det ämne som kan göra en människa hög och som kan ge euforiska känslor. I CBD olja har man sett till att ta bort detta ämne för att säkerställa att du inte blir påverkad, samtidigt som du får ta del av alla positiva effekter som cannabisplantan har.

Vad är det då som gör att man inte får använda olja där det finns spår av THC? Helt enkelt beror detta på att THC är olagligt och narkotikaklassat i Sverige. Vill du köpa CBD olja måste du se till att den är helt fri från THC, alternativt att den innehåller max 0,2 % eller mindre. Den som önskar kan till och med på egen hand tillverka olja med CBD om så önskas, men då är det viktigt att du har en licens och att du håller dig till lagar och regler.

Det bästa är alltid att välja en olja som är helt fri från THC, även om en mindre mängd är laglig. Orsaken till detta är att en långvarig användning av olja med en liten mängd THC ändå kan ge utslag på narkotikatester. Det beror på att din kropp kan börja lagra ämnet, vilket kan ge ett positivt utslag.

När använder man CBD olja?

Orsakerna till varför människor använder sig av CBD olja är väldigt varierande så väl som individuella. Sedan många år tillbaka i tiden har man använt sig av cannabisplantan för att bota och lindra vissa sjukdomar och åkommor. Det främsta användningsområdet har varit att bota eller minska smärta hos människor som lider av till exempel artros och reumatisk värk av olika slag. Oljan har även visat sig ge mycket positiva effekter i samband med lindring av psykiska problem som ångest och depression, men har även visat sig lindra andra åkommor som fibromyalgi och epilepsi.

Det råder en hel del delade meningar om huruvida CBD olja faktiskt kan hjälpa människor eller inte. Vissa menar att det är bluff och båg, medan andra prisar oljan och dess fantastiska egenskaper. I dagsläget finns det ännu inga vetenskapliga belägg som stödjer effekten av oljan och därför får den inte heller klassas som läkemedel. Å andra sidan kan den mer än gärna nämnas som ett kosttillskott och vi vet ju alla hur effektiva och bra vissa kosttillskott kan vara, oavsett om de är läkemedelsklassade eller ej.

Vilka är då de vanligaste orsakerna till varför man vill använda CBD-olja idag? Här nedan har vi listat flera vanliga anledningar till att människor börjar eller på en daglig basis använder sig av CBD.

●     ADHD

●     Smärta

●     Psoriasisartrit

●     Reumatisk värk

●     Epilepsi

●     Oro och ångest

●     Depression

●     Sömnsvårigheter eller sömnproblem

●     Migrän

CBD olja mot ovanstående problem och sjukdomar är väldigt vanligt förekommande och många vittnar om att symptom har lindrats eller helt försvunnit efter ett tids användande av oljan. Det gäller både CBD olja för sömn och CBD olja mot smärta. I vissa fall har människor som har drabbats av cancer också beskrivit oljan som en räddande ängel. Det finns inga studier som visar att oljan skulle kunna bota cancer, men många använder den som ett smärtstillande hjälpmedel när de behöver gå igenom många svåra och jobbiga behandlingar.

Det är viktigt att vara medveten om att CBD som skrivs ut av läkare inte är samma CBD som du kan köpa fritt på marknaden. Den här formen av CBD är vanligtvis i en mycket högre dos och oftast blandad med andra typer av läkemedel. Områden som kan behandlas med denna form av CBD är bland annat olika beroendesjukdomar som kokainmissbruk eller alkoholmissbruk, men även psykossjukdomar och mycket svåra former av epilepsi.

CBD oljans olika format

Det vanligaste är att man använder sig av CBD olja i form av droppar. Oljan finns i en liten flaska där du får med en tillhörande pipett. Med hjälp av pipetten suger du upp oljan och droppar den sedan i munnen eller specifikt under tungan. Där låter man sedan dropparna ligga under cirka 90 sekunder för att de ska hinna verka.

Orsaken till varför många väljer att inta oljan på detta sätt är för att den helt enkelt tas upp av kroppen mycket snabbare. Den som inte gillar den lite bittra smaken kan dock använda sig av kapslar istället. CBD-olja kan förekomma i många olika former och du väljer det som passar dig bäst. Många menar att kapslarna kan ta länge tid på sig innan du får full effekt och detta beror helt enkelt på att de först måste smälta så att CBD oljan kan komma ut, innan den kan börja tas upp av tarmarna.

 
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.