Fräsning som metod

publicerad 3 december 2021
Fräsning

I industrin idag, så använder man sig ofta av det som kallas för fräsning. Det är en vanligt förekommande skärande bearbetningsmetod, som kan göras med en fräs. Metoden i sig går ut på att man har ett stationärt arbetsstycke som bearbetas av ett rörligt skär, som roterar. Fräsning är en metod som fungerar väl med material så som trä, metall och plast.

När man arbetar med metall eller trä, så har man dels fräsar med hårdmetallskär, som går byta ut, dels kan man använda verktyg i snabbstål och hårdmetall. Verktyget fästs i en spindel och det gör att den kan sitta fast, men rotera.

Vad är en fräs?

För att kunna utföra fräsning och skärande bearbetning i metall eller andrar fasta material, så måste man ha en fräs. Det är en maskin som har ett roterande skärande verktyg. Fördelen med en fräs är att verktyget i det, det kan man luta i olika vinklar. Det under tiden man förflyttar arbetsstycket åt olika håll. Det kan vara uppåt, neråt eller i sidled som exempel.

Om man ser till en borrmaskin, så är det som så att borrverktyget förflyttas i axiell led. Så är det inte med en fräs utan där är oftast verktyget fast och det är istället arbetsstycket som flyttas under tiden man bearbetar det. Idag finns det även moderna CNC fräsar, där det då utförs en kombination av verktygets och arbetsstyckets rörelser.

Fräsens skärande verktyg är oftast i hårdmetall eller i snabbstål. De kan rotera i en hög hastighet, som upp till flera tusen varv/minut. Sedan har de skärande verktygen olika former samt även olika antal skärande eggar. Förflyttning sker antingen automatiskt, mekaniskt eller genom digital styrning via CNC.

Skärande bearbetning som metod

Fräsning i sig är helt enkelt en verkstadsteknisk metod för skärande bearbetning. Man använder sig av fräsning för att kunna få fram olika detaljer i metalliskt material. Bland annat används lättarbetat stål så väl som aluminiumlegeringar. Även mer svårbearbetade höghållfasta stålsorter går att fräsa i. Man kan också använda fräsning för att bearbeta i mer lättbearbetade material. Då bland annat frigolit, nylon och epoxi- och polyuretanblock. Dessa används ofta för att få fram prototypdetaljer, kontrollfixturer eller gjut- och åskådningsmodeller.

Fräsning är en flexibel bearbetningsmetod som gör det rätt så lätt att kunna få fram olika strukturer med en rätt så hög noggrannhet.

Fleraxlig fräsning

Det finns även fräsar med olika axlar. Bland annat finns det 3- och 4-axliga fräsmaskiner så väl som det finns av 5-axliga fräsmaskiner. Med en av 5-axliga fräsmaskin kan man ställa in verktyget i alla vinklar. Det för att få bra åtkomlighet samt även att det ska vara optimala skärförhållanden och/eller optimal precision.

När det gäller moderna fräsmaskiner, så styr man dem digitalt, via CNC-styrning. CNC står för Computer Numerical Control. I en CNC fräs finns det ett styrsystem som man kan programmera. Man kan även programmera dem via ett CAM-system. Det är då ett applikationsprogram. I det kan fräsprogrammet utarbetas och verifieras grafiskt. Det via en tredimensionell datamodell.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.