Bör Medicinsk Cannabis legaliseras för svårt sjuka?

publicerad 17 februari 2020

För att ett läkemedel ska bli godkänt i Sverige krävs det att det uppfyller Läkemedelslagens grundkrav och Läkemedelsverkets krav1. Att legalisera medicinsk cannabis är ingen ny tanke. Det finns såväl läkemedel som naturläkemedel som innehåller de aktiva ämnena THC och/eller CBD, både i Sverige, Europa och andra delar av världen.

I Sverige har läkemedlet Sativex, en munspray bestående av bland annat cannabis sativa-extrakt och etanol, varit godkänt sedan 20112. Sativex är ett receptbelagt och beroendeframkallande medel, vars användningsområden syftar till att lindra muskelstelhet vid exempelvis multipel skleros3. Den dokumenterade effekten av läkemedlet är bland annat minskad egenupplevd stelhet.

Biverkningsprofilen består både av fysiska och psykiska effekter, såsom yrsel, trötthet, minnesproblem, koncentrationsproblem, hallucinationer, förändrad verklighetsuppfattning och förvirring. Läkemedlet ska tas regelbundet, patienten måste vara över 18 år och det är ej tillåtet att framföra fordon i samband med behandling. Gravida och ammande avråds från att använda läkemedlet, såvida läkarens rekommendation inte är en annan.

I vissa fall går det även att få medicinsk cannabis på licens. Detta innebär att en person kan få recept på ett läkemedel innehållandes cannabis som är godkänt i att annat land i Sverige för att sedan hämta ut det på ett svenskt apotek. Enligt svensk narkotikalagstiftning får preparatet sedan innehas och brukas av personen som har det på recept. Om du uppsöker läkare, får recept och hämtar ut receptet utomlands kommer du behöva tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in det i Sverige.

Utöver den cannabis som säljs som receptbelagt läkemedel finns det även naturläkemedel som säljs utan recept. Det som skiljer läkemedel och naturläkemedel från varandra, är i korta drag att Läkemedelsverket ställer fler och högre krav på produkter som ska marknadsföras och säljas som läkemedel, bland annat i avseende kvalitet. Kraven handlar bland annat om att läkemedlets effekter och bieffekter måste testas, dokumenteras och följas upp. Läkemedlen måste även anses ha en prevalens där det anses ha en god effekt på symptomen som ämnas behandlas4. Det finns vissa krav på naturläkemedel också, även dessa måste bland annat uppfylla läkemedelslagens grundläggande krav (2015:315)5. Naturläkemedel syftar dock till att behandla lindriga och tillfälliga besvär, och måste vara godkända av Läkemedelsverket för att få säljas lagligt i Sverige6.

Produkter som är tillverkade av hampa och enbart innehåller CBD, och är fria från THC, räknas inte som narkotika i Sverige. Detsamma gäller för cannabis som har en THC-halt lägre än 0,2 procent7. Ett av de företag som har sin bas i Sverige som tillverkar och säljer ekologiskt framställd CBD-produkter, såsom CBD-olja, är Natural Hemp Life8. De hälsofördelar de lyfter med produkterna är bland annat att de har antiseptiska egenskaper och är effektivt mot bakteriella infektioner. CBD-produkterna ger inga ruseffekter då de saknar THC. De anses hjälpa mot vid behandling av bland annat metaboliska sjukdomar.

Det har gjorts flera studier på medicinska effekter av CBD runtom i världen9. Några områden som klinisk data kunde ses på var bland annat i avseende epilepsi hos barn10, symptomlindring vid schizofreni11 och vid beroendesjukdom12.

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns både begränsningar och möjligheter när det gäller medicinsk användning av cannabis. Användningen av medicinsk cannabis är inte helt olaglig i Sverige och har inte varit det under flera år; det finns både svenska receptbelagda läkemedel till försäljning och det går att ansöka om att få andra läkemedel på licens. Även CBD utan THC räknas bort från narkotikalagstiftningen och får brukas för egen del. Huruvida dessa läkemedel och dess medicinska användning är av godo eller inte är ett område som det forskas mycket på, och mer forskning kommer förmodligen behövas för att kunna få en bredare helhetsbild och djupare förståelse för de effekter och bieffekter som kan finnas, såväl som potentiella risker och fördelar.

 


[1]    https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Narkotikaklassade-lakemedel/Cannabis/
[2]    https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Sativex-nabiximols/
[3]    https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20101019000051
[4]    https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Vad-ar-ett-lakemedel/Sa-godkanns-ett-lakemedel/
[5]    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lakemedelslag-2015315_sfs-2015-315
[6]    https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Vanliga-fragor-om-CBD/
[7]    https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Vanliga-fragor-om-CBD/
[8]    https://www.naturalhemplife.se/
[9]    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27285147
[10]  http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1611618
[11]  https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2017.17030325
[12]  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31109198Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.