Pro-palestinska demonstranter slår läger i Helsingfors

publicerad 7 maj 2024
- av Redaktionen
Studenter slår upp läger utanför universitetet.

Studenter har slagit läger utanför Helsingfors universitet och medlemmarna i rörelsen ”Students for Palestine” kräver att alla samarbeten med israeliska institutioner och universitet avslutas omedelbart.

Utanför Porthania-huset har ett hundratal demonstrerande studenter samlats och slagit läger men inte gått in i någon byggnad, utan avser att hålla sig utanför. Aktionen inleddes under måndag förmiddag där man slog upp ett tiotal tält. I praktiken kräver man att universitetet avslutar alla samarbeten med israeliska institut och universitet, där man bland annat vill avsluta projektet med utbytesstudenter från Tel Aviv University och Hebrew University of Jerusalem.

Vi kräver att Helsingfors universitet och alla andra finländska universitet börjar bojkotta alla israeliska institutioner och särskilt universiteten, säger Vilja Herrmansson som är talesman för demonstranterna, till finska statskanalen Yle.

Särskilt i USA har liknande aktioner tagits mot universiteten, där bland annat Colombia University i New York City valt att stänga av en del studenter som protesterat mot Israels agerande i Gaza.

Demonstranterna utanför Helsingfors universitet vill också att alla forskningsprojekt med israeliska universitet avslutas.

Vi kräver att Helsingfors universitet avbryter 13 EU-finansierade forskningsprojekt som görs i samarbete med israeliska universitet. Det är möjligt för ett universitet att göra det här, fem norska universitet har redan gjort det, säger Hermansson.

Avslutat samarbete med Palestina och Israel

Esa Hämälainen, förvaltningsdirektör för universitetet, säger att man redan avslutat allt samarbete med både israeliska och palestinska universitet, något man valt att göra av säkerhetsskäl. Däremot har man inte tittat på enskilda forskare eller de EU-finansierande projekten.

Vi har inget färdigt register där man kunde se hurdana kontakter våra enskilda forskare har runt om i världen. Säkert har vi forskare som gör samarbete med israeler. Det som jag närmast kommer att tänka på är EU-finansierade forskarkonsortier där flera länder ingår. Där kan det förekomma gemensam forskning med israeler, säger han.

Hermansson menar dock att man försökt föra dialog med universitetet sedan oktober utan resultat, och är också tydlig med att demonstrationen inte handlar om att rikta in sig på individer.

Det är ingen bojkott av individer. Att avbryta institutionell kontakt visar åt de israeliska universiteten att det som pågår inte accepteras.

I november hölls även en liknande demonstration utanför universitetet, en aktion som avbröts av polis.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!