Finländare oroar sig för ekonomin

publicerad 28 september 2023
- av Sofie Persson
Helsingfors i Finland.

Såväl konsumenter som företag i Finland ser mörkt på ekonomin det kommande året, visar ny statistik. Många tror också att arbetslösheten kommer att öka framöver.

Inom näringslivet har tilltron på ekonomin försämrats inom de flesta branscher i Finland, visar en förtroendebarometer från Finlands näringsliv EK. Under september är det enbart detaljhandeln som ligger på samma nivå som i augusti.

I september såg vi en bred nedåtgående trend. De finländska företagens förtroende har sjunkit i nästan två år. Det är uppenbart att den här nedgången inte kommer att avhjälpas snabbt, säger Sami Pakarinen, direktör för Finlands Näringsliv.

I augusti låg byggbranschens förväntningar i Finland på det lägsta inom hela EU och låg på -32 i den så kallade förtroendeindikatorn, och i september har förtroendet fortsatt att sjunka med -4. Även inom industri- och servicebranschen är tilltron väldigt låg.

Vidare ligger tilltron till ekonomin också lågt hos konsumenter, visar siffror från Statistikcentralen i landet. I september låg konsumenternas förtroendeindikator på -11,5, en ökning från -8 i augusti där man har lågt förtroende för både sin egen och Finlands ekonomi.

Man spår även att arbetslösheten i landet förväntas öka under det kommande 12 månaderna. Åtskilliga anser även att det är en dålig tidpunkt att köpa dyrare produkter till hemmet.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!