105 miljoner döda laxar på norska odlingar

publicerad 21 mars 2024
- av Sofie Persson
Merparten av all odlad lax i världen kommer från Norge.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Förra året avled över 100 miljoner laxar på laxodlingar i Norge vilket är det högsta antal som någonsin registrerats.

Norska laxodlingar står för över hälften av all odlad lax som äts i världen och är den största exportvaran efter olja. Förra året dog sammanlagt 105,4 miljoner laxar från norska odlingar, visar Fiskhälsorapporten 2023 från Norges Veterinärinstitut. Omkring 40 miljoner av dessa dog i burar på land, och 65 miljoner i havsbaserade odlingar. I snitt dog var sjätte lax i dessa nätburar, där laxarna lever extremt tätt packade, vilket är det högsta antal som dokumenterats.

Det är enorma förluster, säger Ingunn Sommerset, sektionsledare på Veterinärinstitutets avdelning för akvatisk biosäkerhet och redaktör för Fiskhälsorapporten, till Bonniertidningen DN.

Dödsorsakerna var framför allt skador under avlusning av laxarna samt två olika infektionssjukdomar. Vidare rapporterar man att sjukdomar överlag ökat bland laxarna, som också spridit sig till vilda laxar.

Laxlus är vanligt i laxodlingar och det finns särskilda regler kring hur mycket löss det får finnas bland laxarna. Överskrids gränsen måste laxarna avlusas, något som tidigare gjordes med en medicin som lössen nu blivit resistenta mot. För att få bort lössen spolar eller doppar man därför laxen i varmt vatten. Vattnet får som högt vara 34 grader, vilket är en temperatur som enligt studier kan vara plågsam för laxen.

Avlusningen är väldigt påfrestande för fisken. Fiskar som redan har pågående infektioner är mer benägna att dö efter den stressande handlingen, säger Sommerset.

Förra året upptäcktes massdöd vid flera anläggningar av odlingsjätten Lerøy, som mottog kritik för att man inte rapporterat in massdöden i tid till livsmedelsverket. Vidare framkom att man försökt skicka självdöd lax till försäljning. Vid laxodling pumpar man annars upp levande fiskar på båtar för att sedan avliva dem ombord, innan de skeppas vidare till försäljning. Företaget hade i detta fall pumpat upp döda fiskar på båten som man var i färd med att skicka vidare och sälja som färsk lax.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!