Populärt badhus börjar med ”chipping”

Det populära badhuset Kokpunkten i Västerås vill ligga i ”framkant” i den digitala utvecklingen och inför chip-implantat för inpassering.