Microsoft utnyttjar övertagandet av Github för att blockera öppen programvara för Youtube-nedladdningar

publicerad 10 januari 2021
Microsoft-ägda Github var snabba att gå med på musikindustrins krav.

Utan att tveka accepterade Microsoft-ägda Github musikindustrins krav på att blockera och censurera youtube-dl efter anklagelser om att tjänsten använts för att inkräkta på upphovsrättsinnehavarnas egendom.

Projektet youtube-dl bygger på öppen mjukvara och ses allmänt som ett av de bästa verktygen för att ladda ner videoklipp från Youtube och liknande…


Faktaruta Github

Github är en webbaserad och centraliserad lagring av versionshistorik för programvaruutvecklingsprojekt som använder versionshanteringssystemet Git. Många av projekten bygger på öppen källkod och användarna får utan kostnad tillgång till funktioner och verktyg som i vanliga fall kostar mycket pengar. 2011 utsågs Github till den populäraste värdtjänsten för lagring av öppen källkod. 2018 köptes företaget upp av Microsoft för 7,5 miljarder dollar.

 


Liknande artiklar: