IT/Övervakning

Internationellt cyberangrepp drabbade Sverige

Sedan ifjol har flera driftleverantörer och it-företag utsatts för ett globalt cyberangrepp. Sverige är ett av de länder som drabbats av det omfattande angreppet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver i ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen att det internationella cyberangreppet, som angriparna kallar APT10, pågått sedan 2016 men påbörjades troligtvis redan 2014.

MSB:s bedömning är att cyberangreppet är omfattande och utgör en betydande risk för flera svenska organisationer.

“Enligt MSB:s bedömning kan det avslöjade angreppet utgöra en betydande risk för en bred krets av svenska organisationer. Organisationer som har verksamhet inom områden som är drabbade kan eventuellt få räkna med att det kan komma att krävas relativt omfattande resurser för att identifiera och hantera eventuella intrång”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.