EU kan förbjuda bakdörrar i krypterade tjänster

publicerad 20 juni 2017

EU-parlamentet har lagt fram ett förslag som i praktiken skulle innebära att statliga myndigheter och andra aktörer förbjuds från att plantera in säkerhetshål i mjukvaran för krypterade tjänster.

I dag använder flera stater, bland annat USA och Storbritannien, sig av inplanterade säkerhetshål, så kallade bakdörrar, i mjukvaran på krypterade tjänster för att kunna avlyssna och övervaka privatpersoners kommunikation.

Men ett nytt förslag från EU-parlamentet kan sätta stopp för sådana metoder, åtminstone inom EU. Det är EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter som menar att dessa bakdörrar kränker den personliga integriteten och strider mot EU:s grundläggande rättigheter, rapporterar Techspot.

EU-parlamentet vill därför göra ett tillägg i EU:s stadga om grundläggande rättigheter. I det föreslagna tillägget ska det stå att samtliga EU-länder förbjuds att använda medvetna säkerhetshål för att spionera på privatpersoners kommunikation, inklusive krypterad kommunikation.

Även annan data i kommunikationer måste skyddas, enligt EU-parlamentet. Exempelvis telefonnummer, internethistorik, geografisk plats, tid, datum och samtalslängd.

Innan tillägget av EU-stadgan verkställs måste EU-parlamentet rösta om saken. Sedan ska EU-rådet säga sitt, vilket innebär att tillägget kan ändras innan det träder i kraft.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!