IT/Övervakning

EU kan förbjuda bakdörrar i krypterade tjänster

EU-parlamentet har lagt fram ett förslag som i praktiken skulle innebära att statliga myndigheter och andra aktörer förbjuds från att plantera in säkerhetshål i mjukvaran för krypterade tjänster.

I dag använder flera stater, bland annat USA och Storbritannien, sig av inplanterade säkerhetshål, så kallade bakdörrar, i mjukvaran på krypterade tjänster för att kunna avlyssna och övervaka privatpersoners kommunikation.

Men ett nytt förslag från EU-parlamentet kan sätta stopp för sådana metoder, åtminstone inom EU. Det är EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter som menar att dessa bakdörrar kränker den personliga integriteten och strider mot EU:s grundläggande rättigheter, rapporterar Techspot.

EU-parlamentet vill därför göra ett tillägg i EU:s stadga om grundläggande rättigheter. I det föreslagna tillägget ska det stå att samtliga EU-länder förbjuds att använda medvetna säkerhetshål för att spionera på privatpersoners kommunikation, inklusive krypterad kommunikation.

Även annan data i kommunikationer måste skyddas, enligt EU-parlamentet. Exempelvis telefonnummer, internethistorik, geografisk plats, tid, datum och samtalslängd.

Innan tillägget av EU-stadgan verkställs måste EU-parlamentet rösta om saken. Sedan ska EU-rådet säga sitt, vilket innebär att tillägget kan ändras innan det träder i kraft.

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!