Dortmund går över till öppen mjukvara

publicerad 17 april 2021
- av Markus Andersson
Dortmund hårdsatsar på öppen mjukvara.

Den tyska staden Dortmund väljer att helt och hållet gå över till gratis och öppen mjukvara – i alla fall där detta är möjligt.

Dortmunds politiska ledning konstaterar bland annat att man inte bara själva ska använda öppen mjukvara så långt som bara är möjligt utan man ska också göra denna mer lättillgänglig för allmänheten.

Ansvariga skriver själva att den antagna resolutionen innebär att att Dortmund nu kan skapa en egen kommunal digital suveränitet och öka det digitala deltagandet. Resolutionen innebär bland annat att alla administrationer när mjukvara framöver ska beställas kommer behöva motivera varför öppen gratis mjukvara inte kan användas – istället för tvärtom som tidigare varit fallet.

En tanke bakom resolutionen
är att saker som finansieras med skattebetalarnas pengar också bör vara tillgängligt för skattebetalarna och allmänheten att använda. Vad gäller mjukvara så uppnås detta med fria licenser för den mjukvara som används.

Med denna resolution så försäkrar lokala politiker att staden Dortmund inte bara tar från den fria mjukvarucommunityn utan också bidrar till densamma. På så sätt så kan interkommunala synergier uppnås som följer mottot – utveckla gemensamt, använd individuellt”.

Noterbart är att resolutionen om att använda fri öppen mjukvara fått stöd av ett breda politiska läger i Dortmund och att ingen motsatte sig förslaget som ursprungligen togs fram gemensamt av CDU, SPD, De gröna, och vänstern.

Enligt den politiska ledningen i staden innebär beskedet en ”politisk vändpunkt” och man kan nu arbeta aktivt för att hitta lämpliga strategier för att göra sig fria från de stora kommersiella mjukvarujättarnas grepp och ”inlåsningar”. Man konstaterar också att även om det fortfarande återstår en del praktiskt att lösa så är det tydligt att det finns politiskt stöd för idén om en öppen, fri och lättillgänglig mjukvara.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!