Bakslag för filmbolag – får inte ut ip-adresser

publicerad 29 juni 2020
- av Markus Andersson
The Pirate Bay.

Patent- och Marknadsdomstolen säger nej till Svensk Filmindustri och Nordisk Films begäran att få ut personuppgifter på en användare som påstås ha laddat upp flera kända filmer på torrentsidan Pirate Bay. Filmbolagen har helt enkelt inte kunnat visa att internetoperatören har tillgång till de efterfrågade uppgifterna.

Ansökan kom in till internetoperatören Obenetwork i början av juni och där krävde Svensk Filmindustri och Nordisk Film att operatören skulle dela med sig av namn och adress på en av deras användare till bolagen. Obenetwork hotades också med ett vite på 100 000 kronor om man skulle radera någon information om användarens aktiviteter, något som också bifölls av Patent- och marknadsdomstolen.

Nu har dock domstolen valt att avslå filmbolagens informationsföreläggande och häva säkerhetsåtgärden, skriver Dagens Juridik. Domstolen konstaterar att filmbolagen inte har kunnat bevisa att Obenetwork sitter inne på den information och de uppgifter som de vill åt och därför avslås ansökan.

Obenetwork har hela tiden bestridit yrkandet och menat att man inte har med ärendet att göra, och att det är företaget OVPN Integritet AB som delar ut IP-adresser till kunderna – inte de själva.

Ett krav på datalagring åligger den aktör som är närmast slutkunden, i detta fall OVPN. Obenetwork är således inte rätt mottagare för det aktuella informationsförläggandet”, konstaterar bolaget i domstolen.

Filmbolagen har i sin tur hävdat att Obenetwork och OVPN är nära sammankopplade och att Obenetwork därför har haft möjlighet att ta fram de uppgifter de efterfrågar, något som motsägs av företaget i fråga som istället menar att de bara har skyldighet och möjlighet att samla information om OVPN – inte om deras kunder.

Filmerna det gäller är bland annat ”Tills Frank skiljer oss åt”, ”Ted”, ”Pippi Långstrump på de sju haven” och ”Halvdan Viking”.

– Pirate Bay fortsätter att orsaka stor skada för rättighetshavare och har gjort det under mycket lång tid. Det ligger i deras intresse att gömma sig från rättsvårdande myndigheter. De nyttjar samhällsviktiga tjänster och de gör allt vad de kan för att dölja sig och försvåra lagföring. Även om ansökan avslogs fanns det anledning att agera då vi såg att ett svenskt bolag säljer tjänster som nyttjas för den olagliga verksamheten, säger Filmbolagens ombud juristen Sara Lindbäck från Rättighetsalliansen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!