Insändare

”Vad är intelligens?”

Forskare visar vad de kan genom att de till exempel försöker ta makten över naturlagarna och evolutionen, men bara för att forskare uppfinner något behöver det inte till varje pris användas. Vi borde förstå att vi inte kan styra utvecklingens naturliga gång; det ligger i evolutionens mening att allt är underkastat universums oföränderliga lagar. Det skriver Krister Lind i en insändare.

publicerad 3 oktober 2021

Människor, djur och växter har förmåga att föröka sig. Nu har tekniken genom forskare från Storbritannien och Nederländerna skapat ett system genom artificiell intelligens, AI, där robotar kan föröka sig själva. I en artikel i The Guardian skriver Emma Hart, professor i datavetenskap och forskare som ingår i forskningsprojektet: “Det motsvarar en artificiell evolution”. Forskarna menar att robotar som reproducerar sig själva påminner om evolutionen i naturen.

Forskningen har gjort stora framsteg tekniskt sett och visst kan robotar hjälpa oss med vissa saker. Men bara för att forskare uppfinner något behöver det inte till varje pris användas. Forskare visar vad de kan genom att de till exempel försöker ta makten över naturlagarna och evolutionen. Konsekvensen blir att balansen rubbas. Viktigare är att utveckla livsförståelse för att kunna leva rätt. Denna livsåskådning underskattas.

Bara för att forskare uppfinner något behöver det inte till varje pris användas.

Vi borde förstå att vi inte kan styra utvecklingens naturliga gång; det ligger i evolutionens mening att allt är underkastat universums oföränderliga lagar. Utan förståelse för naturens naturliga gång kommer livet att vara en fortsatt kamp mellan rätt och orätt, mellan onda avsikter och goda avsikter. Därmed förblir livet en strid mellan de som tjänar evolutionen och de som motarbetar den. Det finns ett talesätt som säger “enklast är bäst”. Evolutionen är enkel bara vi låter den få vara enkel, men vi är duktiga på att krångla till det och då anses man vara både lärd och intelligent.

Det tycks som att forskare som ingår i olika forskningsprojekt riktar in sig på en alltmer materialistisk världsbild där människan ses som en maskin. Det finns tekniska uppfinningar som hjälper oss framåt i utvecklingen, men som med all forskning hamnar resultatet i händerna både på de som har ond avsikt och de med god avsikt.

Allt för ofta hamnar dock kunskapen i händerna på de som har onda avsikter. Redan idag finns det underlag till autonoma vapen; drönare och mördarrobotar etcetera. Autonoma vapen är förprogrammerade av människan för att vapnet själv ska kunna avgöra vem eller vad som ska förintas. Var forskningen stannar, där robotar kan reproducera sig själva och vad kunskapen hamnar i för händer, återstår att se.

I en artikel i Nya Dagbladet den 15 september står att läsa om Amazonoligarken Jeff Bezos nya projekt som anknyter till ämnet:

Enligt en rapport i MITT och Review har Jeff Bezos nu hittat ytterligare en ny passion att investera i – nämligen det nya start-up bolaget Alton Labs. /…/ Alton Labs främsta uppgift är just nu att forska i och framställa en såpass avancerad teknik som biologiskt kan programmera om celler till att inte bara bromsa åldrandet, utan även föryngra dem och på detta sätt förlänga människors liv”.

Detta är oroväckande.

De viktiga frågorna som handlar om livsförståelse för naturens naturliga gång och att det sociala samspelet mellan människor ska utvecklas och fungera får mindre uppmärksamhet. Forska fram autonoma vapen, robotar som kan reproducera sig själva, skicka människor till månen, försöka styra evolutionens naturliga gång – är det verkligen intelligens?

 

Krister Lind
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!