“Aurora 17 är en stor felsatsning och en skam för neutralitetspolitiken”

publicerad 7 september 2017
Amerikansk F-15 Eagle flyger över svenska Norrbotten under ACE 17
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Aurora 17 kostar inte bara 583 miljoner utan effekten av den är tvivelaktig militärt. Den urvattnar den redan hårt ansträngda svenska neutraliteten och gör faktiskt mer skada än nytta sammantaget för Sverige. Den visar också på politisk inkompetens om man tänker sig att regering och riksdag skulle styra upp hur försvaret skall vara uppbyggt. Den kommer att också att blottställa det svenska markförsvarets stora militära brister även om man från svenska försvarets sida desperat kommer att göra allt för att visa upp en sida som stämmer illa med hur det är ställt i verkligheten. Man kommer inte att lyckas med detta spel. Dessa 583 miljoner borde i stället lags på hemvärnet som idag torde betraktas som världens sämst utrustade och omodernaste markförsvar och utgör trots detta mer än hälften av markförsvaret. Inte heller de höjda anslagen torde gå till hemvärnet och/eller markförsvarets soldater utan läggs på dyra vapensystem som blir lätta byten vid strid för en överlägsen motståndare eftersom förmågan att skydda dess saknas pga. markförsvarets brister på soldatnivå.

Det egentliga värdet av Aurora 17 är att Sverige visar att man inte kan försvara sig självt och det kostar 583 miljoner! Varför kan vi inte försvara oss själva? De överbefälhavare Sverige haft har alltid prioriterat flygvapnet i tron att detta ensamt skall kunna försvara landet. Man har som svensk ÖB inte förstått betydelsen av att ha ett modernt utbildat och utrustat markförsvar på soldatnivå. Tragiskt är att man hos ÖB och Försvarsledningen inte förstått att när man inte kan försvara sig på traditionellt sätt mot en vida överlägsen rysk super krigsmakt så måste man använda sig av stora trupper stads- och landsortsgerilla som komplement/alternativ. Hemvärnet skulle här kunnat användas för detta i stället för att vara militärt betydelselöst lågbudgetinfanteri.

Aurora 17 är ett skamgrepp på den svenska neutralitetspolitiken som får anses gå i graven nu och bara finns på pappret. Värdet av en nations neutralitet är inte starkare än hur den uppfattas av andra nationer. Bjuder man som i Sverige in NATO och andra länder på övningar och deltager i äventyr med dragna vapen i främmande länder kan man inte heller vid konflikter uppfattas som neutral av andra länder även om man säger sig vara detta. Vill svenska politiker att Sverige är med i NATO så får man också vara bredd på att kärnvapen kommer att placeras på svensk mark. Att lilla Sverige skulle kunna diktera villkoren i ett NATO-avtal är en fantasi som aldrig skulle förvekligas.

Våra överbefälhavare har låtit det svenska markförsvaret mer eller mindre avrustats under årens lopp och avskärmat sig från hur moderna infanteriförband tränas och utrustas hos utländska moderna nationer. Man har tränat och utrustat trupperna trupperna för fred och inte krig sedan slutet av 60-talet men samtidigt påstått att vi har ett försvar! Vi har inte ens några riktiga militärförläggningar längre. Mobilisera stora mängder trupper skulle ta månader om inte år i Sverige. Man lever i tron att man får gott om tid på sig att förbereda sig vid ett angrepp och det stämmer inte idag. Den ryska krigsmakten är dessutom väldigt snabb vid förflyttning och planering medan de svenska markstridskrafterna är väldigt långsamma och tröga vid förflyttningar och planering. Aurora 17 har säkert tagit flera år att planera. Det försvar vi har är också enligt modell som gör att man också utgör lätta byten för den ryska supermakten. Varför blev det så här?

 

Bekymrad medborgare

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!