Trots kritiken: Region Dalarna står fast vid vaccinkrav

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 4 mars 2022
- av Sofie Persson
Ulf Berg (M), ordförande i regionstyrelsen i Dalarna.

Trots den omfattande kritiken mot vaccinationskravet inom Region Dalarna, och trots att man fått in 115 överklaganden, fortsätter man att hålla fast vid beslutet: alla nyanställda och redan anställda inom vården måste visa upp ett giltigt vaccinpass.

Den som inte vill låta injicera sig med covidvaccin riskerar nu omplacering i regionen – eller i värsta fall uppsägning.

Den 1 januari blev det krav på vaccination mot covid-19 för att arbeta inom vården i Region Dalarna. Regionen är den första i Sverige att införa tvånget för sin personal och frågan har varit mycket debatterad från flera håll. Fackförbunden motsatte sig förslaget direkt och menade att det saknade risk- och konsekvensanalys och hänvisade även till den grundlagsstadgade integriteten.

Trots detta fick man igenom det hårt kritiserade förslaget men fick samtidigt direkt motvind där flera personer överklagade beslutet till Förvaltningsdomstolen. 115 personer överklagade och pekar på att påtvingade kroppsliga ingrepp strider mot grundlagen och man ifrågasatte därvid om beslutet var berättigat.

Nu står det dock fast att tvånget blir kvar då Förvaltningsdomstolen valt att avslå alla överklaganden, skriver Region Dalarna i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten anser inte att kravet på att någon ska uppvisa ett vaccinpass kan jämställas med att någon, av det allmänna, påtvingas ett kroppsligt ingrepp. Detta oaktat att en vägran att uppvisa vaccinationsbevis kan få arbetsrättsliga konsekvenser i form av omplacering eller förflyttning”, skriver de i sin dom.

Det känns nu bra att få bekräftelse på att vår etiska kompass var rätt kalibrerad, säger Ulf Berg (M), ordförande i regionstyrelsen.

Vaccinationstvånget innebär att man behöver visa upp ett vaccinpass vid nyanställning. Om man redan är anställd och inte visar upp att man är vaccinerad mot covid-19 kan man efter en riskbedömning omplaceras, eller i värsta fall sägas upp.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!