Inrikes

Sverige krävs på pengar och ursäkt för “slaveriet”

Publicerad 20 augusti 2020

Gustavia, Sveriges gamla koloni.

Varene Shepherd från de karibiska staternas så kallade gottgörelsekommission menar att även Sverige nu måste "be om ursäkt för sin roll i slaveriet" och dessutom måste "kompensera slavättlingar ekonomiskt". Detta trots att hon samtidigt erkänner att den svenska kopplingen till slavhandeln är ytterst marginell.

Den våldsbejakande svart makt-rörelsen Black Lives Matters hatretorik har spridit sig även till de karibiska öarna. Nu målas även Sverige upp som ett land som "burit stor skuld för slaveriet" och som därför både måste "be om ursäkt" samt kompensera befolkningen ekonomiskt för händelser som ägde rum för hundratals år sedan.

– Sverige och det svenska kungahuset profiterade på slaveriet. Vi kräver en ursäkt från den svenska regeringen och kungafamiljen till folken i Karibien, vi kräver ursäkt och kompensation, säger Verene Shepherd i de karibiska staternas så kallade gottgörelsekommission.
Det är framför allt den svenske kungen som man vill ska be om ursäkt för Sveriges roll i slavhandeln och man pekar på att Sverige måste känna "skam och skuld för sin historia".

Shepherd medger att Sverige förvisso var en mycket liten spelare i den västindiska slavhandeln, men att kolonin Gustavia och ön Saint-Barthelemy användes för att tjäna pengar på just slavhandel, även om det skedde i liten skala.

Än så länge har varken kungahuset eller Sveriges regering sett några skäl att kommentera utspelet.

– Som en nation som är stolt över sina insatser för mänskliga rättigheter och jämlikhet kan Sverige inte känna sig bekvämt med denna historia. Sverige bör göra det rätta och be om ursäkt även om man inte är formellt tvingad till det, säger Shepherd vidare.

Eftersom Sveriges roll i slavhandeln bevisligen var mycket liten görs andra mer eller mindre långsökta kopplingar för att koppla ihop slaveriet med Sverige. Bland annat nämns att Sverige var en stor exportör av järn, en metall som användes i alla tänkbara redskap och verktyg, men också bland annat så kallad voyage-järn som användes som valuta vid slavtransaktioner.

– Sverige spelade också en dominerande roll i handeln med järn. Om man tänker på alla vapen, redskap, verktyg, bojor, tortyrinstrument och annat av järn som användes i slaveriet, förstår ni att vi har ett case mot Sverige, hävdar Shepherd.

Exakt varför det svenska folket eller dess företrädare ska be om ursäkt för sådant som hände långt innan någon idag levande svensk ens var född framgår dock inte klart. BLM-propagandan i synnerhet, liksom den allmänna retoriken i konventionella medier i allmänhet, utgår i praktiken från att genetisk arvsskuld kan åläggas en biokulturell etnisk grupp kollektivt - förutsatt att den är av europeiskt ursprung. Om en grupp däremot är av icke-europeiskt ursprung kan denna dock inte förutsättas ha någon sådan arvsskuld eller kollektiv skamkänsla, utan kan istället endast känna etnisk stolthet eller kollektiv kränkthet för eventuella historiska oförrätter - om dessa begåtts av vita.

Det är inte bara Sverige som krävs på ursäkter och kompensation för slaveriet, där större historiska kolonialnationer som Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Spanien och Portugal utsätts för störst press - men också länder som Danmark finns med på listan av länder som utpressas. 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!