Svenskarna tappar förtroende för myndigheter

publicerad 26 januari 2021
Dubbelmoral från regeringens sida har bidragit till tappet i förtroende, menar Jenny Madestam på Södertörns Högskola.

Svenska folkets förtroende för hur myndigheter och regering hanterar den så kallade pandemin sjunker kraftigt enligt en ny mätning.

Svenskarna har tappat i förtroende för regeringen och myndigheter, visar en ny mätning gjord av Novus. Det rapporterar SVT.

I mätningen, som gjordes mellan 11 och 18 januari, säger sig endast 28 procent ha ett ganska eller mycket stort förtroende till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hälften av de svarande i mätningen säger sig ha ganska eller…

 


Liknande artiklar: